Solicitare surpriză: SIF Muntenia cere eliminarea pragului de deţinere la Broker Cluj

Autor: Roxana Pricop 19.05.2014

SIF Muntenia (SIF4) a cerut con­vo­carea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la societatea de inter­me­di­ere Broker Cluj (BRK) pentru a eli­mina pragul de deţinere de 15% din ca­pi­tal.

SIF 4 este cel mai mare acţionar al firmei de brokeraj, cu o participaţie de 13,25% din capital. Solicitarea are loc în contextul în care investiţiile în acţiunile firmei de brokeraj sunt limitate la 15% din capital şi probabil SIF are în ve­dere creşterea participaţiei proprii peste acest prag.

Ca urmarea a anunţului făcut de SIF Muntenia, acţiunile Broker Cluj au crescut cu 5,1% în şedinţa de vineri, până la un preţ de 0,1193 lei/titlu.

Cererea venită din partea SIF i-a luat prin surprindere pe investitori având în vedere că vine din partea unei so­cie­tăţi care are şi ea limitate prin lege in­ves­tiţiile până la 5% din capital. O ri­dicare sau o eliminare a pragului de de­ţi­nere a pra­gului de deţinere la SIF nu este posi­bilă prin AGEA, ci doar prin mo­di­fi­carea legii pieţei de capital în Parlament.

Broker Cluj este singura firmă de in­ter­mediere bursieră listată pe bursa de la Bucureşti. La ultimul preţ de vineri, de 0,1193 lei, Broker Cluj are o capi­ta­li­zare de 40,4 mil. lei. Firma şi-a bugetat pentru acest an creşterea cu 27% a veni­tu­rilor operaţionale, la 9 mil. lei. Com­pania estimează că veniturile din inter­me­diere se vor majora cu 25%, la 5,77 mil. lei, din care aproape un milion de lei provin din intermedierea tranzacţiilor pe pieţe externe, cu 34% mai mult decât în 2013, potrivit proiectului de buget pu­bli­cat pe site. Pe partea de cheltuieli, Bro­ker şi-a bugetat o scădere de 24%, la 9,39 mil. lei, datorită reducerii ajustă­ri­lor şi cheltuie­lilor cu prestaţiile externe. În schimb, vor creşte cheltuielile cu sala­riaţii cu circa 10%, la 4,86 mil. lei, aces­tea fiind şi cele mai mari costuri ale fir­mei de brokeraj. De asemenea, Bro­ker va investi mai mult în marketing şi pu­bli­citate şi în deplasări. Firma de bro­ke­raj are deja în derulare un proiect edu­ca­ţional, Aca­demia Broker, o serie de con­ferinţe pe teme bursiere în facul­tă­ţile cu profil economic, prin care speră să atragă atât brokeri noi, cât şi investi­to­ri.

Dacă operaţional Broker se aşteap­tă să ajungă aproape de break-even anul acesta, la capitolul venituri financiare societatea se aşteaptă la o înjumătăţire (de la 3,94 mil. lei la 1,9 mil. lei).