Ponta taie CAS din octombrie chiar şi fără acordul FMI

Autor: Claudia Medrega 13.06.2014

Contribuţiile de asigurări sociale (CAS) la angajatori vor fi reduse cu cinci puncte procentuale începând cu 1 octombrie, deşi măsura nu a fost agreată de Fondul Monetar Internaţional (FMI), impactul bugetar pentru ultimul trimestru fiind estimat la 850 mil. lei.

Autorităţile au anunţat în mod repetat intenţia de ajustare a CAS de la 1 iulie, dar discuţiile cu finanţatorii internaţionali pe această temă au fost amânate până în această vară. „În acest context economic favorabil con­siderăm că reducerea CAS cu cinci puncte procentuale poate să fie aplicată din 1 octombrie 2014. Putem să ne permitem. Vom transmite Parlamentului un proiect de lege pentru reducerea CAS în ultimul trimestru, de la 1 octombrie. Nu creştem taxe sau impozite. Nu creş­­tem deficitul bugetar“, a declarat premierul Victor Ponta.

Întrebat dacă FMI a fost de acord cu reducerea CAS, premierul a răspuns: „Nu. Nu există nici acord, nici dez­acord“. Totodată, Ponta a arătat că acordurile pe care Româ­nia le are cu FMI şi Comisia Europeană sunt şi rămân func­ţionale, „nu se întrerup, nu se reziliază sau denunţă“.

„InstituŢiile internaţionale au spus un singur lucru: în primul rând rămânem în ţintele de deficit, iar acordul instituţiilor pentru anii care urmează se va da în baza discuţiilor pe care le avem la sfârşitul lunii noiembrie pentru bugetul 2015 şi 2016. Când s-au tăiat salarii şi pensii, nu le-a tăiat FMI-ul, le-a tăiat Guvernul României. Când le-am dat înapoi, le-am dat noi. Când scădem CAS, scădem noi. Ei ne cer un singur lu­cru, să ne păstrăm obli­gaţiile asumate pri­vind ţintele ma­cro­eco­no­mice şi, de ase­menea, să con­tinuăm re­formele struc­turale şi să îm­bu­nătăţim manage­ment­ul societăţilor cu capital de stat“, a susţinut Ponta.

În proiecţia bugetară pentru 2014 nu au fost incluse ajustări ale acestor taxe, ci doar majorarea salariilor şi pensiilor, însoţită de noi impozite şi creşterea accizelor şi redevenţelor.

Ponta a dat asigurări că impactul diminuări CAS va fi acoperit în ultimul trimestru din acest an strict din veniturile bugetare şi că măsura nu este temporară.

Evoluţia încasărilor bugetare a fost în primele patru luni ale anului decuplată de creşterea economică, după cum a remarcat şi şeful Consiliului Fiscal Ionuţ Dumitru. În timp ce de la majoritatea indicatorilor macro au apărut veşti bune, creşterea PIB fiind peste aşteptări, veniturile bugetare nu au captat această evoluţie, avansul încasărilor oscilând în jurul a 4% faţă de 2013.

Boardul FMI se va reuni abia în toam­nă pentru a analiza rezultatele misiunii de evaluare. Misiunea FMI ar urma să plece de la Bucureşti fără o scri­soare de intenţie în­mâ­nată de către auto­rităţile române, iar la boardul din toam­nă vor fi astfel ana­lizate atât re­zul­tatele acestei misiuni de evaluare, cât şi cele ale misiunii pro­gramate pentru iu­lie-august, potrivit Mediafax.

FMI a venit la Bucureşti la înce­putul lunii iunie pentru a treia evaluare a acordului stand-by, cea mai impor­tantă temă de pe agenda discuţiilor cu autorităţiile vizând posibilitatea reducerii CAS cu 5 puncte procentuale de la jumătatea anului.

România are în derulare un acord în valoare de 4 mld. euro cu FMI şi Uniunea Europeană, din care nu intenţionează însă să acceseze fonduri. Scopul acordului este de a proteja România de eventuale şocuri pe pieţele financiare şi de a ajuta la reducerea costurilor de finanţare.