ASF caută 20 de tineri pentru angajare din rândul studenţilor de la ASE

Autor: Roxana Pricop 16.06.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi Academia de Studii Economice Bucureşti vor semna marţi, 17 iunie, la sediul ASE din Piaţa Romană un protocol pentru identificarea şi selectarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor cu rezultate deosebite, în vederea recrutării în cadrul ASF.

Protocolul face parte din programul dezvoltat de ASF - “Tinere Talente” care are ca scop identificarea, recrutarea, dezvoltarea şi fidelizarea unor angajaţi noi, cu potenţial, care vor deveni parte a corpului profesional din Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Conform protocolului, ASF împreună cu ASE vor identifica şi selecta pentru angajare până la 20 de tineri talentaţi, atât din cadrul facultăţilor de profil: Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, respectiv Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, cât şi din rândul angajaţilor tineri ai ASE.

Mai multe detalii despre protocol, profilul candidaţilor, procesul de recrutare şi selecţie vor fi oferite marţi, 17 iunie 2014, începând cu ora 13.45. După semnarea protocolului, conducerile ASF şi ASE se vor întâlni cu studenţii, masteranzii şi doctoranzii celor două facultăţi din Academia de Studii Economice, în Aula Magna din ASE.