Pieţele nu asimilează bine planul Ungariei de a forţa băncile să-i ajute pe cei cu împrumuturi în valută

Autor: Andra Oprescu 03.07.2014

Forintul s-a depreciat puternic marţi, semn că pieţele nu ingurgitează bi­ne planul guvernului maghiar condus de premierul Viktor Orban de a-i ajuta pe cei cu datorii în valută prin conver­ti­rea cre­ditelor în monedă străină în îm­pru­mu­turi în forinţi la un curs sub cel din pia­ţă şi forţarea băncilor să suporte pierderi.

„Pieţele deschid în sfârşit ochii la fap­tul că guvernul o să facă acest lucru, in­di­ferent de ceea ce cred băncile“, a spus Peter Attard Montalto, economist la Nomura, citat de The Wall Street Journal.

Forintul s-a depreciat marţi cu apro­ximativ 1%, iar evoluţia reflectă, pe lângă reacţia investitorilor la planu­ri­le guvernului, şi avertismentul Comisiei Eu­ropene (CE) că ar putea readuce Un­garia sub procedura de deficit ex­cesiv pentru a forţa guvernul să reechi­li­breze bugetul.

Un reprezentant de top al parti­du­lui aflat la guvernare a declarat luni că îm­prumuturile în valută, majoritatea credite ipotecare în franci elveţieni, ar tre­bui convertite în moneda locală la un curs care să îi avantajeze pe cei înda­to­raţi. Băncile ar urma să suporte cea mai mare parte a costului acestei conversii.

Parlamentul, în care partidul lui Orban deţine o majoritate de două tre­imi, va propune vineri un proiect de le­ge care prevede că băncile îi vor com­pensa pe cei cu cre­dite în valută pentru di­verse mo­tive, printre care ma­jorarea uni­late­rală a dobânzilor.

Pierderile to­tale pe care le vor su­por­ta băn­cile din Ungaria ar putea ajun­ge până la echi­valentul a 3,55 mi­liar­de de euro, estimează econo­mistul Janos Samu de la Concorde Securities.

Creditele în monedă străină au fost ex­trem de populare în Ungaria înaintea crizei economice pentru că erau mai ief­tine decât creditele în forinţi. Împru­mu­tu­rile ipotecare în valută reprezintă 53% din totalul creditelor acordate cli­en­ţilor retail în Ungaria. Politica de relaxare monetară con­tri­buie, de ase­menea, la deprecierea forin­tului. Banca centrală a redus do­bân­da de politică monetară în iunie pen­tru a 23-a lună consecutiv, aducând-o la minimul record de 2,3%.

Marţi, CE a anunţat că ar pu­tea re­lua supra­ve­gherea bugetului Unga­riei după ce ţara a ieşit de sub procedura de de­ficit excesiv anul trecut. Deşi defi­citul bu­getar prog­no­zat pentru anul acesta şi ur­mă­torul este sub 3%, limita pre­vă­zu­tă de tratatele europene, „respecta­rea va­lorii de referinţă pentru reducerea da­toriei ar putea necesita eforturi supli­men­tare de consolidare bugetară, cu sco­pul de a evita ca un ritm inadecvat de reducere a datoriei să ducă la re­des­chi­derea procedurii de deficit excesiv, în primăvara anului 2015“, se arată într-un comunicat al CE.