SIF Muntenia are drum liber la Broker Cluj după eliminarea pragului de 15%

Autor: Ioana Tudor 04.07.2014

Acţionarii Broker Cluj (BRK), singura casă de brokeraj din România listată la bursă, au decis să elimine restricţia prin care acţionarii com­paniei nu puteau să deţină indivi­dual sau con­cer­tat mai mult de 15% din titlurile so­cietăţii.

Restricţia era inclusă în actul con­stitutiv al casei de brokeraj, iar anu­larea ei a fost aprobată cu voturile a 99,9% din acţionari potrivit Bro­ker Cluj.

De eliminarea pragului de 15% ar putea beneficia SIF Muntenia (SIF 4), cel mai mare acţionar al Broker, care se apropie de acest prag şi care ar putea să-şi crească deţinerea.

Ac­ţiu­nile Broker au crescut cu 12% în ul­tima săp­tă­mână şi ju­mă­tate, cel mai probabil pe seama spe­cula­ţiilor că va fi eliminat pragul, însă se men­ţine pe mi­nus de la înce­putul anului, cu o scădere de 10%. În a doua parte a şe­din­ţei bursiere de ieri, ac­ţiu­nile Broker Cluj se tranzac­ţionau la 0,124 lei/titlu, cu 0,57% peste închi­derea prece­dentă, com­pania având o valoare de piaţă de 41,7 mil. lei.

Broker Cluj ocupa locul patru în topul brokerilor de la bursă la finalul lui T1, cu rulaje totale de 357 mil. lei şi o cotă de 7,64%, compara­tiv cu tranzacţii totale de circa 200 mil. lei şi o cotă de piaţă de 4,86% în perioada similară a anu­lui trecut.

Firma a în­cheiat anul trecut cu pierderi de 1,37 mil. lei după un profit net de 0,44 mil. lei în 2012. Broker Cluj are peste 12.000 de ac­ţionari per­soa­ne fizice şi juridice, SIF Muntenia fiind cel mai important acţionar, cu 13,25% din acţiuni.

Un pachet de titluri reprezentând 7,59% din capitalul social este controlat de Banca Transilvania (6,91%) şi fondul de investiţii BT Maxim (0,68%), ad­mi­nistrat de BT Asset Management. Banca Transilvania a intrat în acţio­nariatul Broker Cluj după ce unul dintre acţionarii firmei de brokeraj a ga­jat un credit contractat de la bancă cu pa­chetul de acţiuni şi nu l-a mai putut rambursa.