ASF: Un cutremur major ar costa companiile de asigurări 3 mld.euro

Autor: Anelis Baciu 10.07.2014

O catastrofă naturală majoră de ti­pul unui cutremur care ar provoca pa­gu­be tuturor clădirilor asigurate ar genera chel­tuieli cu despăgubirile de 13 mi­liar­de de lei (3 mld. euro) pentru com­pa­ni­ile de asigurări, potrivit datelor din ra­portul anual al Autorităţii de Supra­veghere Financiară (ASF).

Totuşi, numai o mică parte din va­loa­­­rea despăgubirii maxime potenţiale, adică 10% sau echivalentul a 1,3 mld. lei, ar urma să fie suportată de com­pa­ni­ile de asi­­gurări, marea parte a riscurilor fi­ind ce­da­te în reasigurare. Reasigurarea este obli­ga­to­rie pe segmentul riscurilor de catastrofă.

„Pe zona riscurilor de catastrofă siste­mul funcţionează, iar acest lucru se vede din volu­mul primelor cedate în reasigurare. Reasi­gurarea este foarte importantă. Reţi­ne­­rile proprii ale asigurătorilor sunt în con­tul riscurilor mici şi dese, în timp ce riscurile majore sunt trans­­fe­ra­te în reasigurare şi mai departe în retrocesiune (asigurarea reasi­gură­torului - n. red.). (Dacă nu ar exista reasigurare – n. red.) asigurătorii locali ar trebui să colec­te­ze prime timp de 40 de ani pentru a face fa­ţă unui cutremur catastrofal“, a explicat Gheorghe Grad, director general al bro­kerului SRBA.

Estimarea ASF a fost realizată pe ba­za datelor furnizate de cele 26 de societăţi de asigurare care sunt auto­rizate să subscrie riscuri de catastrofe naturale.