Banca Mondială se va implica în transformarea ASF. Mişu Negriţoiu: În septembrie anunţăm primele plecări

Autori: Roxana Pricop , Andra Oprescu 30.07.2014

Autoritatea de Supraveghere Finan­ciară (ASF), instituţia responsabilă de supra­ve­gherea pieţei de capital, a asigurărilor şi a pensiilor private, a încheiat un memorandum cu Banca Mondială în baza căruia va primi asistenţă tehnică pentru transformarea structurii institu­ţio­nale şi organiza­ţio­nale a autorităţii.

O echipă de ex­perţi ai Băncii Mon­dia­le va evalua şi va oferi recomandări ASF pe mai multe as­pecte legate de struc­tura organi­za­ţio­nală şi pentru optimizarea proceselor interne.

„Primul raport pe baza diagnosticului pus de Banca Mondială va fi prezentat la finalul lunii august. Banca Mondială nu propune nu­mărul de angajaţi care vor pleca din instituţie, dar pe baza evaluărilor făcute de aceasta se va stabili numărul de angajaţi de care nu mai este nevoie. Numărul de angajaţi care vor pleca în prima fază se va anunţa, probabil, în septembrie, urmând ca procesul reducerii de personal să continue pe măsură ce reorga­nizarea ASF va avansa“, a spus Mişu Negri­ţoiu, preşedintele ASF. La 30 mai 2014, ASF avea un număr de circa 600 de angajaţi.

Costul programului comun ASF - Banca Mondială este de 173.040 dolari, din care aproximativ un sfert reprezintă contribuţia ASF, diferenţa fiind o finanţare neram­bur­sabilă acordată de Banca Mondială. Pro­iectul de evaluare şi analiză se derulează până la data de 28 august, iar rezultatele complete şi recoman­dă­rile exper­ţilor Băn­cii Mondiale vor fi disponibile şi se vor putea implementa după data de 1 septembrie.

Preşedintele ASF a mai spus că instituţia va accesa fonduri europene pentru infor­matizarea activităţii, cererea de finanţare fiind deja depusă la Ministerul Fondurilor Europene.

„Investiţiile ASF se vor face cu fonduri euro­pene şi proiectul va avansa în funcţie de cât de repede atragem aceste fonduri. Luna trecută am depus un proiect de 5 milioane de euro care va fi folosit pentru realizarea unei plat­forme IT unice, având în vedere că apli­ca­ţiile informatice ale ASF nu funcţionează mo­men­tan integrat şi multă muncă trebuie rea­li­za­tă manual. Vreau crearea unui „digital“ ASF“, a mai spus Negriţoiu.

ASF are un an de activitate, perioadă în care a fost implicată în mai multe scandaluri după ce unii dintre membrii consiliului au fost arestaţi sau primele uriaşe încasate de con­du­ce­rea ASF în ultimele luni ale anului trecut au de­venit publice. Structura de conducere este com­plet diferită de cea cu care instituţia a por­nit la drum în primăvara lui 2013. Azi Con­siliul are nouă locuri, faţă de 17 locuri în urmă cu an. Însă nici acum structura de con­du­cere nu este completă. Nici preşedintele insti­tuţiei nu mai este acelaşi: Dan Radu Ruşanu, numit pre­şedintele ASF pe 24 aprilie 2013 şi apoi re­confirmat de încă două ori în funcţie (în iunie şi noiembrie), este în prezent arestat la do­miciliu pentru complicitate la abuz în serviciu şi sprijinire de grup infracţional în dosarul Carpatica, alături de un alt fost membru din conducerea ASF  - Marian Mîrzac.