România „consumă“ biciclete de 45 mil. euro pe an, dar produce de cinci ori mai mult

Autor: Cristina Roşca 11.08.2014
Românii cheltuie anual pe bicicle­te circa 45 mil. euro, plătind în medie 120 de euro pe un vehicul pe două roţi, o sumă de patru ori mai mică decât cea plătită de nemţi şi de şase ori mai mică cea dată de olandezi.

Producţia totală - de părţi com­ponente şi pro­duse finite - se ridică la 245 mil. euro, potrivit estimă­rilor ZF pe baza da­telor din piaţă. În România, bicicletele au de­ve­nit „o modă“ abia în ultimii ani, vân­zările ajungând anual la 380.000 de bucăţi la o popu­laţie de 19,5 mili­oane. Prin compara­ţie, anual în Olan­da se vând un milion de bucăţi la o popu­laţie de 16 mili­oa­ne. Totuşi, România este al treilea cel mai im­portant pro­ducător de părţi com­po­nen­te şi acce­sorii de biciclete din Eu­ro­pa după Italia şi Germania. Astfel, producţia locală se ridică, po­trivit da­telor Asocia­ţiei Pro­du­că­to­ri­lor de Bi­ci­clete şi Com­po­nen­te - Colibi la 200 mil. euro, Ro­mânia având o cotă de piaţă în UE de 12%.

La producţia de biciclete însă Româ­nia co­boară pe locul opt cu 450.000 de uni­tăţi rea­lizate anual, res­pectiv 4% din to­talul pro­duc­ţiei UE, pe o piaţă domi­nată de Germa­nia şi Italia care au îm­preu­nă o cotă de piaţă de aproape 40%.

Citiţi în continuare pe ZF Corporate:

- declaraţia reprezentanţilor Hervis despre vânzările de biciclete 

- poziţia României în UE raportat la preţul mediu al unei biciclete ; cei mai importanţi jucători din comerţul cu biciclete

- producţia locală de accesorii şi componente, poziţia în UE; producţia de  biciclete ;

- cel mai mare producător din România; următoarele companii din clasament; Decathlon şi Eurosport DHS din Deva