Finanţele schimbă peste noapte ordonanţa SIF-urilor în lege. Miza: 6,6 miliarde de lei

Autor: Roxana Pricop 08.10.2014

Guvernul mută astfel la Parlament cartoful fierbinte al eliminării pragului de deţinere de 5% la SIF-uri.Cele cinci SIF-uri sunt ur­ma­şele Fondurilor Pro­prie­tăţii Private (FPP) care au fost create prin legea priva­tizării de la înce­putul anilor ‘90 şi au în prezent active de 6,6 miliarde de lei. Ele au pri­mit în ad­ministrare circa 25% din ave­rea naţio­nală, reprezentând pachete de acţiuni la sute de companii, printre care BCR, BRD, Bancpost.

Azi deţinerile investitorilor de pe bursă la cele cinci SIF-uri sunt restricţio­nate la 5% din capital. Guvernul prin Ministerul Finanţelor Publice a propus eliminarea pragului de deţinere la SIF-uri, făcând astfel primul pas spre cea mai aşteptată liberalizare de pe piaţa locală de capital.

Peste noapte însă actul normativ cu eliminarea pragului de deţinere la SIF-uri a fost schimbat de Ministerul Finan­ţelor din ordonanţă de urgenţă în proiect de lege. Miza schimbării este momentul intrării în vigoare, ce poate dura şi ani de zile în cazul proiectului de lege, şi ulterioare schimbări care ar putea fi introduse de Parlament în proiectul de lege. Ministerul Finanţelor nu a avut o poziţie oficială pe acest subiect.

„Şansele de reuşită ale proiectului sunt sem­nificative din perspectiva fap­tu­lui că ini­ţierea vine din zona guver­na­men­tală. Însă am mai văzut astfel de ini­ţia­tive dera­ia­te pe parcursul tim­pu­lui, iar factorul ale­ge­rilor prezidenţiale ar putea să con­te­ze şi el în desfăşurarea pro­cesului legis­la­tiv“, a spus Horia Braun, directorul gene­ral al so­cie­tăţii de admi­nis­trate ING Asset Ma­nage­ment, ma­na­gerul celui mai mare fond de acţiuni.

Acţiunile celor cinci SIF-uri au ur­cat cu până la 5% în şedinţa de tranzac­ţionare de ieri.

La începutul anilor 2000, menţi­ne­rea unui prag a fost motivată de şefii de atunci ai SIF-urilor ca protecţie împo­triva unor pre­luări ostile. Azi însă nu se mai pune pro­blema unor preluări ostile pentru că sfe­rele de influenţă la cele cinci SIF-uri sunt deja aşezate.

Dragoş Bîlteanu, preşedintele SIF Banat-Crişana (SIF1), a reuşit să se im­pu­nă ca cel mai influent şef de SIF. SIF1 de­ţi­ne pachete apropiate de pra­gul de 5% la SIF Moldova şi SIF Mun­tenia, care la rândul lor deţin acţiuni la ce­le­lal­te SIF-uri. La începutul acestui an, ASF a permis SIF-uri­lor să cumpere acţiuni în­tre ele. Această mă­sură a dus şi mai mult la consolidarea sferelor de influenţă.

Citiţi în continuare pe ZF Corporate:

- ce spune Lucian Anghel, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti, despre prevederile actului normativ 

- opinia lui Dragoş Manoles­cu, director de investiţii la societatea de admi­nis­trare OTP Asset Management, despre şansele de reuşită ale noului proiect de lege 

- alte prevederi ale proiectului, reducerea termenului de plată a dividendelor şi exercitarea drepturilor în cadrul AGA de către acţionarii străini