230 de producători îşi dispută 180.000 hectare de viţă-de-vie

Autor: Ioana David 15.10.2014

România are circa 180.000 de hectare cu viţă-de-vie grupate în 37 de podgorii, din care doar 28% se află în circuitul economic, diferenţa fă­când loc apariţiei de noi pro­du­cători de vin, noi nume testând producţia în fiecare an.

Cu acest nivel al suprafeţei ocupate cu viţă, Ro­mânia se află pe locul cinci în Europa şi pe locul 11 în lume, iar potenţialul viticol şi fondurile UE, care pot acoperi până la 75% din inves­tiţii, atrag noi investitori, în special cei străini.

„Suprafaţa cu viţă-de- vie care intră în circuitul comercial creşte în fiecare an. Constant aflu de noi produ­că­tori care plantează noi suprafaţe. Mulţi o fac pentru că sunt fonduri UE, iar investiţia este aproape gra­tis“, spune Ovidiu Gheorghe, di­rec­torul general al Patronatului Na­ţio­nal al Viei şi Vinului.

Investitori din Italia (Me­ta­mor­fosis) sau Austria (Crama Li­li­ac ori Lacerta) se numără prin­tre cei care au în­cercat să-şi fac loc pe pia­ţă în ultimii ani. Un produ­cător are nevoie de cel puţin cinci ani pentru a ieşi cu vinuri pe piaţă, perioadă în care trebuie să planteze viţa (investiţii de cel puţin 14.000 de euro la hectar), să-şi ridice crama (câteva mi­lioane de euro), să suporte chel­tuielile ope­ra­ţionale pentru ca abia în final să iasă cu produsele pe piaţă.

Peste 230 de producători sunt în­re­gistraţi în România, iar vi­ticultura a atras în totalitate fondurile UE puse la dispoziţie.

Click pe hartă pentru imaginea mărită.

Citiţi în continuare pe ZF Corporate:

- investiţia necesară pentru ca un producător de vin să iasă pe piaţă

- opinia lui Daniel Negrescu, brand manager al Murfatlar, despre piaţa vinurilor şi investiţiile derulate

- planurile Halewood România privind exportul; pieţele targetate 

cifra de afaceri cumulată a celor mai mari producători din România