Un administrator acumulează acţiuni la Prospecţiuni

Autori: Roxana Pricop , Ioana Tudor 27.01.2015
Cristian Robert Fader, membru în consiliul de administraţie al Prospec­ţiuni Bucureşti (simbol bursier PRSN) şi reprezentant al fondului britanic de in­ves­tiţii Palmer Capital, a cum­părat în ul­tima lună un pachet de 330.000 de ac­ţiuni PRSN (0,04% din capitalul firmei) pe care a plătit circa 28.000 de lei.
 
„Aceste achiziţii sunt de por­tofoliu, investiţie per­so­nală. Motivul: preţul acţiunii nu cred că reflectă nici pe de­parte valoarea com­pa­niei, aşa că pe fondul scă­derii preţului am completat deţinerea. Motivele pentru care preţul acţiunilor a evoluat în scădere sunt con­juncturale şi ţin de cicli­citatea pieţei petro­lu­lui, precum şi din cauza per­cepţiei asupra unor chestiuni externe com­pa­niei“, a spus Cristian Fader, di­rector la biroul din Ro­mânia al Palmer Capital.
 
El deţine în prezent o participaţie de 0,07% din acţiunile PRSN, pachet care valo­rează circa 46.000 de lei. Fondul de in­ves­tiţii Palmer Capital Emerging Eu­rope Equity deţine un pachet de 1,5% din acţiunile Prospecţiuni, după ce anul trecut şi-a mai redus din deţineri. La 31 de­cembrie 2014, circa 6,7% din acti­vele fon­dului britanic erau plasate în ac­ţiu­nile Prospecţiuni. Cele mai mari pla­sa­mente ale fondului sunt acţiunile Rom­cab, SIF Moldova şi Fondul Pro­prietatea.
 
Compania de servicii geofizice şi geolo­gice este controlată de Ovidiu Ten­der prin firma Tender SA Timi­şoara, care deţine un pachet de 55,7% din acţiuni. SIF Transilvania şi-a crescut pe 17 decembrie 2014 participaţia până la 5,02% din capital, faţă de 4,97% cât de­ţinuse anterior, fapt care a dus ac­ţiu­nile PRSN peste pragul de 0,1 lei/titlu.
 
Acţiunile PRSN au scăzut cu circa 40% în ultimele 12 luni, trase în jos şi de blocajul apărut în contractele de prospectare a gazelor de şist. După primele nouă luni din 2014, Pros­pec­ţiuni a trecut pe pierderi, rapor­tând un minus de 37 mil. lei (8,3 mil. euro), de la un profit net de 20,8 milioane de lei în acelaşi interval al anu­lui precedent. Cifra de afa­ceri a scăzut cu 21%, la 215,1 mil. lei (48,3 mil. euro), de la ni­ve­lul de 272,4 mil. lei în pri­mele nouă luni ale anului 2013.