Cheltuielile cu bugetarii au depăşit în 2014 nivelul din anii de boom, trecând de 50 mld. lei

Autor: Andra Oprescu 03.02.2015

Cheltuielile de personal din bugetul general consolidat au crescut în 2014 pentru al treilea an consecutiv şi au ajuns la un maxim, depăşind pragul de 50 mld. lei, conform datelor disponibile la Ministerul Finanţelor.

Creşterea cheltuielilor de personal cu 8,7% faţă de anul precedent a fost determinată de majorarea salariului minim brut la 850 lei de la 1 ianuarie 2014 şi la 900 lei de la 1 iulie 2014, precum şi de plata drepturilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, conform explicaţiilor Ministerului Finanţelor.

Sistemul bugetar are în prezent aproape 1,2 milioane de angajaţi, ponderea acestora în numărul total de angajaţi fiind de 26%. Astfel, mai bine de un sfert din totalul salariaţilor din economie sunt bugetari. Cheltuielile de personal au avut anul trecut o pondere de 22,2% în totalul cheltuielilor bugetare totale.

„Majorarea cheltuielilor de personal are la bază plata titlurilor executorii. După a treia rectificare bugetară, acestea au fost de peste 2 mld. de lei, ceea ce a determinat creşterea cheltuielilor de personal, atât ca valoare absolută, cât şi ca pondere în PIB“, spune Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal. Ca pondere în PIB, cheltuielile de personal au reprezentat anul trecut 7,5%, cel mai înalt nivel din 2010 încoace. Prin a treia rectificare bugetară, cheltuielile de personal au fost majorate cu 779,9 mil. lei. În anul 2014, plăţile în contul titlurilor executorii reprezentând drepturi salariale ale pesonalului din sectorul bugetar au reprezentat circa 2,3 mld. lei, fiind făcute plăţi în avans pentru titlurile executorii aferente anului 2015.

Această decizie a fost luată având în vedere „situaţia favorabilă din perspectiva încadrării în plafonul soldului bugetului general consolidat aprobat pentru anul 2014“, după cum se precizează în OUG cu privire la rectificarea bugetului de stat din luna decembrie.

În total, sumele prevăzute pentru aceste titluri executorii reprezentând drepturi salariale în favoarea personalului din sectorul bugetar însumează circa 9,1 miliarde lei, din care în perioada 2012 - 2013 au fost efectuate plăţi în sumă de circa 1,2 miliarde lei.

Economistul Laurian Lungu consideră că plăţile aferente cheltuielilor de personal ar putea fi eficientizate, ele reprezentând o problemă a bugetului general consolidat. El a explicat că plăţile către personalul din sistemul bugetar au crescut şi pe fondul reîntregirii salariilor după scăderea din 2010, iar ca pondere în totalul cheltuielilor rămân mari.

Începând cu anul 2009, numărul buge­ta­rilor a fost în scădere, în prezent numărul acestor angajaţi fiind cu 15% sub cel de la finalul anului 2008. Evoluţia descendentă a avut loc în urma deciziei luate de guvern, în urma negocierilor cu FMI, de a permite angajarea unui singur funcţionar la şapte posturi vacante. Din 2012 s-a renunţat la această decizie, iar ritmul de scădere a anga­jaţilor din sistemul bugetar s-a diminuat vizibil, fiind aproape nul. La finalul lunii octombrie 2014, numărul de posturi ocupate în sectorul bugetar era în scădere cu 2.600 posturi faţă de începutul anului.