O lume de neimaginat: Vom plăti ca să ţinem banii la bancă, iar băncile ne vor plăti ca să luăm credite

Autor: Bogdan Cojocaru 04.02.2015

Experimentele monetare din Europa au distorsionat piaţa financiară făcând ca băncile comerciale să plătească pentru a-şi putea lăsa banii în siguranţă la băncile centrale, iar investitorii să plătească, prin yieldurile negative ale obligaţiunilor, pentru „privilegiul“ de a împrumuta state precum Elveţia, Germania, Danemarca şi Suedia.O întrebare care macină observatorii acestui fe­no­men este dacă nu cum­va şi clienţii băn­ci­lor comerciale vor ajun­ge să primească dobândă pentru a lua un credit ipotecar ori să plătească do­bândă pentru a-şi depozita economiile.

Un zvon care face furori pe blo­gu­rile financiare precum zerohedge.com şi este  luat în serios de broadcasteri precum BBC spune că în Danemarca o bancă, Nordea Kredit, a oferit deja credite ipo­tecare cu dobândă negativă. Aceasta înseamnă că banca respectivă, în teorie, plă­teşte clienţii cărora le dă împrumuturi.

Cât despre apariţia depozitelor de economii cu dobânzi negative, „proba­bi­li­tatea nu a fost niciodată mai mare“, apre­ciază Niels Storm Stenbaek, econo­mist-şef la Asociaţia Daneză a Ban­che­ri­lor, citat de Bloomberg. El a explicat în ianuarie că „băncile nu au nevoie prea ma­re de depozite, iar cererea pen­tru îm­pru­muturi din partea gospo­dă­ri­ilor şi fir­me­lor este slabă“. El s-a referit, de­sigur, la Danemarca. În Germania, cea mai ma­re economie din zona euro, depo­nen­ţii au în faţă o perspectivă la fel de gri. În timp ce Deutsche Bank şi Com­merz­bank, cele mai mari bănci ger­mane, nu-şi taxează clienţii pentru de­pozite, alte bănci au început să facă acea­sta. Deut­sche Skatbank, o instituţie ban­cară din Thuringia, a anunţat în octom­brie că va per­cepe o dobândă de 0,25% pentru anu­mite conturi. Băncile eu­ro­pene nu au ne­voie de depozite de­oare­ce se finan­ţea­ză extrem de ieftin de la BCE, care în­cear­că astfel să dezgheţe cre­ditarea şi să sti­muleze creşterea econo­mi­că în zona euro.

Unele bănci nordice spun că dobânzile negative la depozitele de retail sunt o măsură de ultimă instanţă.

„Nordea Kredit găseşte că dobân­zi­le negative sunt o provocare pentru în­tre­gul sector ipotecar. De aceea, Nordea Kredit consideră că industria de profil, în co­operare cu autorităţile, ar tre­bui să gă­sească o soluţie cuprinză­toare şi de du­rată pentru a fi respectate atât interesele de­bitorilor, cât şi cele ale investi­to­ri­lor“, se arată într-un comu­nicat al băncii.

Întotdeauna vor exista comisioanele bancare „salvatoare“

„Fiorii“ creditelor ipotecare cu do­bân­dă negativă nu sunt ceva nou. În 2009 în Marea Britanie s-a analizat pro­blema după ce Banca Angliei (BoA) a în­ceput să reducă drastic dobânda de po­li­tică monetară. The Telegraph a cal­culat atunci că la anumite credite ipote­ca­re, aşa numitele „tracker mortgages“, do­bânda poate ajunge la -0,26% dacă BoA sca­de dobânda de referinţă la 0,5%, ni­velul actual.

Băncile au calmat spi­ritele spu­nând că nu vor plăti în rea­litate nicio do­bândă clienţilor pentru că în­tot­dea­una vor fi anumite comisioane şi taxe de luat în calcul. În cel mai „rău“ caz, cli­en­ţii nu vor fi nevoiţi să facă plăţi lu­nare. „Tracker mortgages“ sunt ipo­teci cu rate variabile. Dobânda urmă­reş­te rata de bază a BoA într-o anumită marjă.

În Danemarca peste 70% din ipoteci au rate ajustabile, potrivit Financial Times. Băncile de aici reac­ţio­nea­ză diferit la noul mediu. Realkredit Dan­mark, divizia ipotecară a Danske Bank, a asigurat că va continua să emită cre­dite chiar şi la dobânzi negative de­oarece banca întotdeauna percepe co­mi­sioane. În schimb, Nykredit Real­kredit, cel mai mare creditori ipotecar din Danemarca, spune că nu va mai emi­te credite. Nordea Kredit a încetat să mai ofere credite garantate cu obli­ga­ţiuni care au dobânzi ajustabile în fiecare an.

În aceste condiţii, în Europa au apă­rut voci care cer elaborarea unor sis­te­me IT care să permită lucrul cu do­bân­zile negative. În lume există obligaţiuni su­verane, inclusiv bonduri elveţiene, în valoare de 4.000 de miliarde de dolari care au randamente negative.

 

„Va fi un transfer de avuţie între creditori şi debitori“

Dobânda negativă este o „dobândă penalizatoare, care duce la o realocare, la un transfer de avuţie între creditori şi debitori. Cei care economisesc vor fi oarecum penalizaţi“, a afirmat pentru ZF Dan Armeanu, profesor la Academia de Studii Economice. El apreciază că noul mediu cu dobânzi negative, o situaţie de neconceput pentru lumea financiară în urmă cu doar câţiva ani, va schimba teoria financiară deoarece modelele tradiţionale au la bază dobânzi pozitive. Dobânda negativă percepută, spre exemplu, de BCE pentru depozitele băncilor comerciale, este penalizatoare deoarece are ca scop tocmai descurajarea depozitării banilor în ideea că aceştia vor intra în circulaţie în economia reală.