Speculatorii au mizat pe scăderea indicelui DAX în ianuarie şi au pierdut până la 70% din bani

Autor: Ioana Tudor 10.02.2015

Cel mai tranzacţionat produs structurat pe bursa de la Bucureşti a fost luna trecută un certificat de tip turbo short emis de Erste Bank cu activ suport indicele german DAX, prin care investitorii au pariat pe scăderea indicelui de referinţă al bursei din Frankfurt.

În ianuarie, valoarea tranzacţiilor cu instru­­mentul financiar EB DAX Turbo Short 0.01/10750/10500 (simbol bursier EBDAXTS33) a atins 7,7 milioane de lei, fiind cel mai tranzacţionat produs structurat de pe bursă, cu o pondere de aproape 21% în valoa­rea totală tranzacţionată, de 36,7 mil. lei.

Investitorii care şi-au plasat banii în acest pro­dus luna trecută au pierdut însă în con­di­ţiile în care indicele DAX s-a apreciat, iar pier­derea le-a fost amplificată de efectul de levier.

În primele două săptămâni din ianuarie in­di­cele DAX s-a apreciat cu 7,3%, ceea ce s-a re­flectat în scăderea preţului certificatelor EBDAXTS33 pe bursa de la Bucureşti. Preţul aces­tora s-a diminuat cu până la 74%, scă­derea fiind de zece ori mai mare decât rata de creş­tere a activului suport. Motivul multi­pli­cării pierderii a fost levierul, stabilit în acest caz la 9,8.

Multe din produsele structurate folosesc „efectul de levier“, care multiplică banii in­vestiţi. În cazul unei evoluţii inverse a pieţei, pier­derile se multiplică la rândul lor, ceea ce face din produsele structurate instrumente fi­nan­ciare cu grad de risc mai ridicat decât ac­ţiu­nile. Ele sunt însă astfel concepute încât inves­tito­rul să nu piardă mai mult decât suma in­vestită.

Produsul a fost delistat pe 16 ianuarie, atunci când indicele DAX a atins 10.500 puncte, bariera certificatului. Stabilirea unei ba­riere reprezintă un sistem de siguranţă că in­vestitorii nu vor pierde mai mult decât suma in­vestită. La atingerea acestui prag produsul este retras de la tranzacţionare, iar investitorii primesc o valoare de răscum­părare care în cazul EBDAXTS33 a fost de 11,25 lei.

Pe 5 ianuarie, data la care au fost înre­gis­tra­te primele tranzacţii cu produse structurate din acest an, preţul de închidere al unui cer­ti­fi­cat EBDAXTS33 a fost de 44,6 lei. Luând în considerare suma primită ca răscumpărare, de 11,25 lei, investitorul a pierdut 74%

Dacă nu ar fi existat efectul de levier, pier­derea ar fi fost limitată la doar 7,3%, adică rata cu care s-a apreciat activul suport - in­di­ce­le DAX - în primele două săptămâni din ia­nua­rie. Levierul tinde să crească atunci când acti­vul suport se apropie de barieră şi scade atunci când activul suport se îndepărtează de prag.

În clasamentul celor mai tranzacţionate pro­duse structurate luna trecută se află şi BRK DOW Turbo Long 16000 (BKDOWTL15), valoare tranzacţiilor în acest caz fiind de 4,1 mil. lei. Investitorii în aceste instru­mente au pariat pe creşterea indicelui ame­rican Dow Jones Industrial Average, care însă a pierdut în ianuarie aproape 1%. Rulaje ri­dicate, de 3,2 mil. lei, au fost înregistrate şi de pro­dusul EBDAXTS37, un certificat cu activ suport indicele DAX şi cu caracteristica „short“, care aduce câşting atunci când activul suport scade. Produsul a fost delistat pe 22 ianuarie. Nu toţi investitorii care au pariat pe DAX în ianuarie au pierdut. Produsul structurat EBDAXTL37, cu care s-au realizat tranzacţii de 2,8 mil. lei luna trecută, oferă investitorilor şansa să câştige din aprecierea indicelui german.