Din păcate, evoluţia continuă/ de Lucian Vasilescu

Autor: Lucian Vasilescu 10.04.2015

Omenirea evoluează, se spune... Aşa o fi, dar mie-mi pare că mai repede decât omenirea evoluează răul dintr-însa. În vremuri foarte îndepărtate, un om putea face (şi făcea, la nevoie) rău unui alt om – ca să-i fure bucata de carne, să-l alunge dintr-o peşteră sau să-i şterpelească vreo unealtă. Acum, după zeci de mii de ani de „evoluţie”, un om a ajuns să aibă la dispoziţie mijloacele necesare pentru a face rău întregii omeniri şi umanităţii. Este o evoluţie, fără îndoială. La fel au evoluat şi mobilurile care pun în mişcare răul. De la foamea care-l îndemna pe omul vechi să-l pocnească în cap pe semenul său şi să-i înşface dumicatul, la instinctele paranoide ale omului nou, care se crede (şi vrea să dovedească asta) superior tuturor celorlalţi. Evoluţia răului a generat şi evoluţia instrumentelor de ucis. Încă de când a apărut, industria de armament este cea mai dinamică activitate umană şi înglobează cele mai noi şi mai costisitoare materiale şi tehnologii, care ajung să fie folosite şi în „viaţa civilă” abia după ce-şi satisfac „stagiul militar obligatoriu”.

Spre deosebire de rău, care a crescut, creşte şi va creşte voiniceşte, într-o zi cât alţii într-un an, binele a rămas constant şi egal cu el însuşi. În comparaţie cu răul, el, binele, a ajuns să pară un soi de curiozitate, de aberaţie de comportament, de ciudăţenie anacronică. „Facerea de bine” a ajuns să fie asimilată, în „înţelepciunea populară”, unei relaţii incestuoase. Altfel spus, răul, ura şi minciuna au ajuns să aibă valoare de superlativ, în vreme ce binele, dragostea şi adevărul au devenit diminutive sfioase.

Iar lumea şi omenirea nu zăbovesc, nu stau în loc.

Evoluţia continuă...