Comisia Europeană recomandă României finalizarea acordului cu FMI şi menţinerea în ţinta de deficit

Autor: Iulian Anghel 14.05.2015

Comisia Europeană (CE) re­comandă României să finalizeze programul de asistenţă financiară cu instituţiile finanţatoare internaţionale (FMI şi Comisia Europeană) care expiră în septembrie, dar să se încadreze în ţintele de deficit în 2015 şi 2016.

Potrivit recoman­dă­rilor specifice ale Co­mi­siei făcute ieri în cadrul eva­luării din Semestrul Euro­pean, României i se pune în vedere să limiteze de­vierea de la obiectivul fiscal pe termen mediu (MTO) în 2015 la maxi­mum 0,25% din PIB şi să se întoarcă la ţinta propusă în 2016.

România a solicitat Comisiei o abatere temporară de 0,5% din PIB de la traiectoria de ajustare necesară atingerii MTO, din cauza reformelor structurale pe care şi le-a planificat, dar asta după ce în negocierile cu FMI şi CE pe bugetul pe 2015 se obligase să se încadreze într-un deficit pe cash de 1,8% din PIB şi un deficit de 1,2% din PIB pe ESA - ceea ce era în con­cor­danţă cu îndeplinirea obiecti­vului bu­getar pe termen mediu (MTO) de 1% din PIB pe ESA, în acest an. Programul de convergenţă aprobat la începutul lunii de guvern prevede o ţintă de deficit bugetar de 1,45% din PIB în termeni ESA, din care 0,25 puncte procentuale reprezintă ajustorul pentru cofinanţarea pro­iectelor care bene­ficiază de fonduri UE. De asemenea, ţinta de deficit structural a fost stabilită la 1,25% din PIB, din care 0,25 puncte ajustor pentru fonduri UE. Comisia a recomandat ieri Ro­mâniei să limiteze de­vierea de la MTO în 2015 la maximum 0,25% din PIB şi să se întoarcă la ţinta propusă în 2016 (1% din PIB deficit structural). În previ­ziunile de pri­măvară Comisia crede că Ro­mâ­nia va avea anul acesta un deficit buge­tar de 1,6% din PIB, dar anul viitor va sări la unul de 3,5% din PIB din cauza reducerii fiscalităţii. Pentru atin­gerea obiectivului de deficit, Comisia reco­mandă României să întărească controalele pentru depis­tarea muncii la negru, să continue egalizarea vârstei de pensionare, să ia măsuri pentru ang­a­jarea tinerilor şi a şomerilor, dar şi să introducă un venit minim la angajare.

Alte recomandări: să adopte o strategie împotriva abandonului şcolar, să asigure o educaţie timpurie, să faciliteze accesul la serviciile medicale, dar şi să aplice guvernanţa corporatistă în companiile statului.

În fiecare primăvară Comisia publică recomandări pentru fiecare stat membru al UE, în cadrul procesului de coordonare economică, propuneri care se discută în Consiliul Uniunii Europene în iunie şi sunt votate apoi de Consiliul European, devenind apoi obligatorii.