Jumătate de milion de vehicule pe două roţi ajung din România în toată lumea

Autor: Cristina Rosca 26.05.2015

România a ajuns unul dintre cei mai importanţi producători europeni de biciclete şi părţi componente pentru biciclete în contextul în care giganţi străini precum Decathlon sau Mavic realizează local tot mai multe produse fi­nite şi subansambluri pen­tru vehi­cule pe două roţi. În 2013, ul­timul an pentru care există date publice, Ro­mânia a produs 473.000 de biciclete, cu circa 25.000 de bucăţi mai mult decât în anul anterior.

Cifrele poziţionează piaţa locală pe locul al optulea în UE, România fiind res­pon­sabilă pentru 4% din totalul producţiei rea­lizate pe cele 28 de pieţe membre ale uniunii. În realizarea de produse finite Ro­mânia se bate atât cu pieţe occidentale pre­cum Italia şi Germania – primele două cla­sate în topul celor mai mari producători – cât şi cu ţări din regiune, respectiv Polonia (locul trei în top, cu o producţie de două ori mai mare decât a României) şi Bulgaria (locul cinci în top cu aproape 750.000 de vehi­cule pe două roţi realizate la sud de Du­năre), conform datelor Asociaţiei Industriei Euro­pene a Bicicletelor COLIBI.

România este însă „campioana“ re­giu­nii la producţia de părţi componente pentru bi­ciclete, aflându-se pe locul al treilea la ni­velul UE, după Italia şi Ger­mania, cu o va­loare de 200 de milioane de euro. România are o cotă de piaţă de 12% în totalul pro­ducţiei de părţi componente. Fabricile din Ro­mânia reali­zează biciclete şi părţi com­po­nente pentru unii dintre cei mai importanţi jucă­tori la nivel mondial precum Mavic sau Decathlon. Decathlon, unul dintre cei mai importanţi jucători de pe piaţa mon­dială a echipa­mentelor sportive, produce în Ro­mânia biciclete, pantofi din piele şi îmbră­căminte. Compania a semnat primele par­teneriate acum mai mulţi ani însă în ul­tima perioadă numărul furnizorilor a tot crescut.