Cum îşi pot încasa investitorii partea cuvenită din profiturile companiilor

Autor: Roxana Pricop 02.06.2015

Distribuirea dividendelor plătite de companiile listate la bursa din Bucureşti se face centralizat prin intermediul Depo­zi­tarului Central înce­pând din acest an, spre deo­sebire de anii trecuţi când doar anu­mite com­panii listate la bursă dis­tri­buiau dividendele prin inter­mediul Depo­zitarului.

Pentru acţionarii care sunt clienţi ai unor brokeri, înregistraţi ca participanţi ai Depozitarului Central, plata dividendelor se va face prin intermediul Depozitarului şi al respectivilor brokeri. Pentru acţionarii care nu au însă cont deschis la o firmă de brokeraj, plata se va face de către Depozitarul Central, prin intermediul agentului de plată desemnat de către compania la care respectivul ac­ţio­nar are deţineri, potrivit reprezentanţilor DC.

De exemplu, dacă un investitor persoană fizică vrea să îşi încaseze dividendele de la Romgaz, reprezentanţii DC au explicat că dacă acţiunile respectivului investitor sunt înregistrate în Secţiunea I a Depozitarului Central (adică investitorul nu este client al unui broker), acesta îşi poate încasa dividendele fie în contul bancar personal indicat, fie în numerar, la ghişeele din întreaga ţară ale agentului de plată desemnat de companie. Dacă acţiunile sunt înregistrate în Secţiunea a II-a a Depozitarului Central (adică investitorul este client al unui broker), investitorul îşi va încasa dividendele în contul său deschis la brokerul respectiv.

Începând din 27 iulie, Romgaz va plăti un dividend brut de 3,15 lei/acţiune, sumă din care este reţinut la sursă impozitul de 16%.

Principalele companii listate la Bucureşti vor împărţi anul acesta cu acţionarii dividende de peste 3,6 miliarde de lei din profitul realizat în 2014. Mai mult de jumătate din sumă pro­vine de la companiile controlate de stat. Unele dintre firme vor apela la rezervele de „cash“ pentru a-şi răsplăti investitorii cu randamente ale dividendelor care depăşesc şi 9%.

Peste 2 miliarde de lei, mai mult de jumă­tate din total, vor veni de la companiile de stat, care sunt obligate să plătească anual ca divi­dende cel puţin 50% din profitul repar­tizabil.

Recent, Depozitarul Central a eliminat componenta fixă de 50 lei/broker din tariful pentru procesarea distribuţiilor de dividende şi a altor sume de bani cuvenite acţionarilor, efectuate prin intermediul brokerilor la care aceştia au cont deschis. Astfel cuantumul tari­fului redus este de 2 lei/client plus costurile generate de transferurile bancare. Comisionul pe care Depozitarul Central îl aplică pentru furnizarea serviciului de distribuire a sumelor de bani va fi de 1 leu, la care se adaugă tariful agentului de plată.