Cine sunt cei trei tineri care au primit titlul de „Studentul Anului“ în Economie, IT şi Arhitectură

Autor: Luiza Chiroiu 10.06.2015

Gabriel Ioan Stavre, student la ASE, Alexandru Tifrea, student la Universitatea Politehnica Bucureşti, şi Patricia Anita Erimescu, studentă la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“, au câştigat titlul de „Studentul Anului” în domeniile Economie, IT şi Arhitectură, în cadrul competiţiei cu acelaşi nume organizate de ONG-ul Voluntari pentru Idei şi Proiecte (VIP).

Ajunsă la a 12-a ediţie, Gala Stu­dentului îşi pro­pune „să ofere mo­­de­le ti­nerilor” şi să îi mo­ti­veze să-şi do­vedească abilităţile, inclu­siv prin oferirea unor premii în bani, ce ajung până la 1.500 euro, spune Dia­na Ologeanu, manager de proiect al VIP.

„Vrem să arătăm că se poate şi la noi, că avem şi noi studenţi competenţi, care pot să pre­­zinte soluţii pentru probleme actuale şi care merită să fie scoşi în faţă”, afirmă Ologeanu.

Gala este organizată sub egida Academiei de Studii Economice (ASE) din Bucureşti, însă în concurs se pot înscrie toţi studenţii inte­re­­saţi, indife­rent de universităţile la care învaţă.

În acest an, concurenţii pentru titlul de „Studentul Anului” în Economie au avut de scris un eseu despre compe­titivi­tatea secto­ru­lui privat din România. Ei a trebuit să identifice avantajele care i-ar putea face pe antreprenorii români să devină campioni regionali sau să intre pe piaţa mondială.

Participanţii la secţiunea IT au avut ca sarcină să creeze o aplicaţie care să detecteze problemele din trafic de orice fel, cum ar fi semafoarele stricate sau acci­dentele şi zonele cu risc crescut de apariţie a unor astfel de incidente. Stu­den­ţii de la Arhitectură a trebuit să cons­truiască o machetă a unui centru cul­tural care să fie amplasat pe situl fostului cine­matograf Capitol, acum în ruine, aflat în centrul Bucureştiului, între bulevardul Regina Elisabeta şi strada Constantin Mille.

Cei mai buni concurenţi din fiecare categorie au fost aleşi de un juriu format din trei sau patru membri – profesori universitari şi reprezentanţi ai compa­niilor care au sponsorizat gala. Juriul i-a ales din aproape 40 de candidaţi înscrişi în concurs pe cei trei câştigători, care au primit câte 1.500 euro fiecare. Premiile pentru locurile al doilea şi al treilea au fost în valoare de 500 euro şi, respectiv, 300 euro. Sucursala British Council din Ro­mâ­nia a oferit şi un premiu special, de 200 de euro, câştigat de Nadina Iacob, stu­den­tă la ASE Universitatea din Bu­cureşti. Cei care s-au înscris în concurs au avut şi posibilitatea de a compune un eseu în limba engleză, în care să prezinte motivele pentru care studenţii români aleg să studieze în Marea Britanie.

Înaintea galei, cei nouă finalişti au par­tici­pat timp de patru zile la mai multe traininguri şi workshopuri, care au avut ca scop „crearea unei comunităţi de lideri şi specialişti în economie, IT şi arhitectură”, spune Ologeanu.

Voluntari pentru Idei şi Proiecte  este o organizaţie nonguvernamentală, formată din studenţi de la facultăţi precum Academia de Studii Eco­no­mice, Uni­versitatea Bucureşti, Şcoala Naţio­nală de Studii Politice şi Admi­nistrative sau Universitatea Politehnica Bu­cu­reşti. Înfiinţată în urmă cu 16 ani, aso­ci­aţia organizează anual mai multe pro­gra­me şi proiecte de dezvoltare per­so­na­lă şi profesională pe diverse domenii pen­tru studenţii şi masteranzii din România.