William Butler Yeats/ de George Săndulescu şi Lidia Vianu

Autori: C. George Sandulescu , Lidia Vianu 02.07.2015

Contemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din Bucureşti, The British Council, Institutul Cultural Român  şi  Ambasada Irlandei, anunţă publicarea volumului William Butler Yeats  150 Years since His Birth. The Trembling of the Veil. 1922. Editat de C. George Sandulescu şi Lidia Vianu.

La 13 iunie anul acesta, Republica Irlanda a sărbătorit aniversarea lui William Butler Yeats. Publicăm şi noi acest volum autobiografic în onoarea poetului, dramaturgului, şi Senatorului Yeats.
În afară de The Trembling of the Veil, editura Contemporary Literature Press a mai publicat din literatura irlandeză Salomé de Oscar Wilde şi Călătoriile lui Gulliver de Jonathan Swift. Cercetarea noastră s-a îndreptat, însă, cu precădere către un scriitor controversat şi totuşi absolut de neignorat: este vorba de James Joyce, cel care s-a născut irlandez, dar a murit european. (A Manual for the Advanced Study of  Finnegans Wake in 121 Volumes îi este dedicat.)
În anul 1923, William Butler Yeats a primit Premiul Nobel pentru Literatură. Cu numai un an înainte, în 1922, apăruseră simultan The Waste Land de T.S. Eliot şi Ulysses de James Joyce. Yeats însuşi publicase în 1922 The Trembling of the Veil. Poetul irlandez i-a cunoscut în egală măsură pe Oscar Wilde şi pe Ezra Pound. În 1902, s--a întâlnit şi cu James Joyce. Yeats, în vârstă de 37 de ani, era o personalitate cunoscută în viaţa literară irlandeză. Joyce era abia la început. El i--a tăiat calea lui Yeats pe stradă, prezentându-se. A adăugat că, în ce-l priveşte, singura carte scrisă de mâna lui nu datorează niciun cuvânt, nicio idee nimănui altcuiva decât lui însuşi. Înainte să plece, Joyce l-a întrebat pe Yeats: „Eu am douăzeci de ani: dumneata câţi ani ai?” După ce a auzit răspunsul, Joyce a încheiat cu părere de rău: „Mă aşteptam. Ne-am cunoscut prea târziu. Eşti prea bătrân.”
Publicăm The Trembling of the Veil pentru a continua gândul de atunci al tânărului Joyce cu o idee pe care azi o vedem, poate, mai limpede decât el: la 150 de ani după naşterea lui, Yeats este încă citit.

William Butler Yeats: The Trembling of the Veil, editat de C. George Sandulescu şi Lidia Vianu, s-a lansat la 25 iunie 2015, iar volumul poate fi consultat şi descărcat la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/yeats-trembling-of-the-veil.html