Fondul Proprietatea a plasat 153 mil. lei în acţiuni proprii

Autor: Roxana Pricop 13.07.2015

Fondul Proprietatea (FP) a achi­ziţionat un pachet de 178 milioane de acţiuni proprii pe care a plătit 153 mil. lei în cadrul celui de-al cincilea program de răscumpărări, ce vizează achiziţia a 227 milioane de titluri proprii.

Acţiunile răscumpărate vor fi şterse din capitalul social al FP, după înche­ierea programului. Cel de-al cincilea pro­gram de răscumpărări a început pe 10 februarie. Au mai ră­mas de răscum­părat 49,5 mi­lioane de acţiuni pro­prii, care, la cel mai recent preţ din piaţă, de 0,78 lei/titlu, valorează aproa­pe 39 mil. lei.

Din 10 februarie până în prezent, pre­ţul acţiu­nilor FP s-a depreciat cu 8,3%, faţă de un avans de 2,6% al indi­celui BET, principala referinţă a bursei de la Bucureşti.

WikiZF: Profilul companiei Fondul Proprietatea

Un impact mai puternic asupra pre­ţului acţiunilor FP a avut-o listarea fondului la bursa din Londra din 29 aprilie. Investitorii au speculat eveni­mentul listării la Londra, iar preţul ac­ţiunilor a urcat până la 0,93 lei/titlu, pentru ca ulterior să revină sub pragul de 0,9 lei. În prezent, acţiunile FP se tran­zacţionează la o cotaţie de 0,78 lei/titlu, cu 12% sub nivelul de la înce­putul anului. Luând în calcul distribuţia de capital de 0,05 lei făcută de fond în acest an, randamentul acţiunilor FP este de minus 6,7%.

Fondul îşi finanţează răscum­pă­rările de acţiuni din lichidităţile de care dis­pune. La finalul lunii mai, fondul avea lichi­di­tăţi de 90,2 mil. lei plasate în depozite bancare şi titluri de stat. Fondul s-a îm­prumutat cu 500 mi­lioane de lei de la Citibank pentru a-şi asigura lichidităţile nece­sare pentru distri­buţii de cash şi răscum­părări.

Pe 29 iunie, Fondul Proprietatea a început distribuţia a 534 milioane de lei către acţionari (0,05 lei/acţiune) din capitalul social.

De asemenea, în toamnă este aşteptat să înceapă cel de-al şaselea program de răscumpărări, ce vizează achiziţia a 891 milioane de acţiuni. În premieră, răscumpărările se vor putea derula şi pe bursa de la Londra.