Radu Dimofte are 4% din spaţiile comerciale din Bucureşti

Autor: Marius Oncu 20.07.2015
Unul dintre cei mai mari proprietari de spaţii co­mer­ciale din Ca­pitală, compania Practic Bu­cu­reşti, al cărei prin­ci­pal ac­ţio­nar este omul de afaceri Ra­du Dimofte, vrea să dez­volte un complex rezi­den­ţial, comercial şi de birouri de peste 30.000 metri pătraţi în centrul Bucu­reş­tiu­lui, aproape de Piaţa Ro­mană, pre­cum şi o clădire de birouri de circa 5.000 mp în zona Primăverii.
 
Practic SA deţine 5 ha de spaţii co­mer­ciale şi birouri, fiind unul dintre cei mai mari proprietari din Capitală. Doar spaţii comerciale compa­nia deţine 3,5 ha, respectiv aproape 4% din totalul spa­ţiilor din Bu­cureşti. Me­ga Image şi Profi sunt prin­cipalii chiriaşi la par­terul blo­curilor, ocu­pând fiecare circa 10% din totalul suprafeţelor. Pe poziţiile următoare se află Raiffeisen cu 6% şi BCR cu 4%.
 
Compania Practic SA urmează însă să îşi extindă aria de activitate de la în­chi­riere de spaţii către devoltări rezi­den­ţiale şi de birouri.
 
„Practic SA intenţionează să dez­volte cel mai mare proiect imobiliar mixt - comercial, birouri şi rezidenţial - din centrul Bucureştiului prin con­struc­ţia unui complex de nivel A plus cu peste 30.000 de metri pătraţi. Zona un­de va fi edificat acest proiect permite rea­lizarea unor fluxuri de circulaţie şi co­merciale pe trei artere diferite: bule­var­dul Dacia, Strada Biserica Amzei şi strada General Christian Tell, deşi proprietatea se află într-o zonă cu un ţesut urban tradiţional foarte dens“, se arată într-un document transmis de Practic (PRBU) Bursei de Valori Bu­cu­reşti în con­textul transferu­lui vi­neri de pe piaţa Rasdaq pe AeRO.