Fabrica din Braşov care produce ciocolată pentru Mondelez, Carrefour şi Auchan face pasul către brandurile proprii

Autor: Cristina Rosca 10.08.2015

„În momentul de faţă, brandurile noastre reprezintă mai puţin de 5% din totalul cifrei de afaceri, situaţie pe care vrem să o schimbăm în următoarea perioadă de timp.“

Producătorul de ciocolată şi dulciuri RapConfectionery din judeţul Braşov, controlat de antreprenorul local Radu Popeia, a apă­rut pe piaţă în 2009, când a în­ceput să lu­cre­ze co­men­zi­le pri­mite de la gi­gan­tul american Mondelez. Ul­te­rior însă, com­pania şi-a extins portofoliul de co­la­borări atât cu producătorii spe­cia­lizaţi, cât şi cu retailerii internaţionali pen­tru care pro­duce marcă privată. Cel mai nou pa­riu al antreprenorului Radu Popeia îl re­pre­zintă însă dulciurile reali­zate sub bran­durile proprii „Bucegi“ şi „Kronbun“.

„Suntem în plin proces de remode­la­re a mărcilor noastre «Bucegi» şi «Kron­bun». În plus, lucrăm la lansarea unei game de jeleuri, caramele şi batoa­ne sub un nume nou. Avem aşteptări mari de la aceas­tă lansare. Modelăm o ga­mă pe care o vedem câştigând o cotă se­rioasă în pia­ţa specifică“, spune Cristian Rey, con­sul­tant extern pentru RapConfectionery.

Rey, unul dintre cei mai longevivi manageri din industria bunurilor de larg con­sum, a plecat după 16 ani de la con­du­cerea Intersnack România, iniţial el luând o pauză pentru ca apoi să se în­toarcă în FMCG. Executivul a fost di­rectorul general al Intersnack Româ­nia din 1998, anul intrării germanilor direct pe piaţa locală, până la 1 iulie 2014.