Nemţii cântă prohodul băncilor greceşti în timp ce armatorii greci cumpără vapoarele nemţeşti

Autor: Bogdan Cojocaru 10.08.2015
Băncile greceşti, lipsite de surse de finan­ţare şi intoxicate cu credite neper­for­mante, au fost pur şi simplu măce­lărite săptămâna trecută pe bursa de la Atena, iar mulţi le cântă prohodul. Între timp, armatorii greci îşi extind domi­na­ţia globală cumpărând la discount vasele concurenţilor, inclusiv vapoare nemţeşti de transport de marfă.

Săptămâna trecută pe bursa de la Atena acţiunile Attica Bank au scăzut cu 53%, cele ale National Bank of Greece cu 52%, iar cele ale Alpha Bank au pierdut 61% din valoare. Creditele toxice din sectorul bancar se situau la 35% din total la sfârşitul anului trecut. Ana­liştii de la Moody’s esti­mează că nivelul va depăşi 40% în perioada 2015-2016.

Publicaţia germană Spiegel scrie că băncile gre­ceşti riscă să se pră­buşească dacă într-o săptămână politicienii de la Atena nu încheie un acord cu creditorii. Arti­colul se bazează pe comentariile exe­cuti­vilor unor bănci inter­na­ţionale, adică şefi ai con­curenţilor băncilor greceşti.

Departe de agonia băncilor, mag­naţii din industria greacă a transportului naval de marfă, privilegiaţi în relaţiile fiscale cu statul şi neatinşi de criza care sufocă economia ţării, îşi extind domi­na­ţia cumpărând la preţuri de discount vapoarele concurenţilor care nu s-au descurcat la fel de bine, scrie The Wall Street Journal.

Preţurile plătite de armatorii greci sunt atât de mici deoarece activele pe care le cumpără au fost deţinute cândva de linii de transport acum falimentate şi se află în mâinile creditorilor, printre care şi bănci germane care vor să-şi cureţe portofoliile de activele neperfor­mante. Flota grecească de transport de marfă reprezintă 20% din flota lumii.

 

Duelul greco-german

Ani buni Grecia şi Germania au fost liderii transportului naval european. Dar în timp ce armatorii greci au păstrat politica tradiţională de a se ocupa personal de orice, de la găsirea finanţării la operaţiunile propriu-zise, sistemul ger­man depinde în mare măsură de inves­titori, care variază de la bănci la pătura mai bogată a clasei de mijloc. Mulţi dintre aceşti investitori au investit când piaţa era la apogeu, înainte de tur­bulenţele econo­mice din 2008.

„Când criza finan­ciară s-a instalat, grecii au rămas deasu­pra apei pentru că nu aveau prea multe datorii în capital şi aveau cash generat în anii de boom de di­nainte de 2008“, explică Basil Karat­zas, specia­list newyorkez în tran­s­por­tul naval.

Spre deosebire de Grecia, în Ger­ma­nia un vapor avea adesea până la 1.000 de investitori, iar sistemul nu a fost suficient de puternic pentru a face faţă stre­sului de pe piaţă.

„Erau prea multe con­flicte de interese, o piaţă dezechi­li­brată concen­trată pe vasele de transport con­tainere şi foarte multe credite acor­date de bănci, care au turnat miliarde de euro în vase noi crezând că cererea va continua să crească“, spune Karatzas.

Analiştii spun că la sfârşitul anului 2012, creditori grermani inclusiv HSH Nordbank, Commerzbank şi Norddeut­sche Landesbank Girozentrale con­trolau o treime din piaţa globală de 475 mi­liarde dolari a finanţării pentru va­poare. În ultimii patru ani, cele trei bănci au pus deoparte provizioane de 3,6 miliarde de euro pentru creditele neper­for­mante acordate industriei transpor­tu­lui naval în condiţiile în care încearcă dis­perate să vândă vasele cândva deşi­nute de companii de transport acum fali­mentate. 

La sfârşitul anului trecut, băncile germane încercau să vândă până la 1.000 din cele 3.000 de vapoare în care existau interese nemţeşti.

Grecii se numără printre principalii cumpărători, achiziţionând 164 de nave germane începând cu 2011 contra sumei de 1,9 miliarde de dolari.