Industria care face un sfert din PIB şchioapătă serios, iar companiile au aşteptări din ce în ce mai sumbre

Autor: Iulian Anghel 26.08.2015

Iulie a fost a cincea lună consecutivă din acest an în care activitatea din industrie s-a oprit din creştere. Aceasta rămâne, deocamdată, în teritoriu pozitiv, dar semnalele nu sunt încurajatoare, indică Barometrul Industrial realizat lunar de IRSOP şi de Facultatea de Management din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA).Barometrul Industrial care a început să fie realizat acum un an are avantajul că apare cu aproa­pe două luni înaintea da­telor INS privind situaţia din in­dustrie şi aşteptările patronilor, potrivit an­chetelor conjuncturale. Este realizat pe un eşan­tion de 300 de companii industriale cu pes­te 9 angajaţi, reprezentative la nivelul celor 15.000 de firme din România. El re­flectă situa­ţia prezentă a companiilor aşa cum este ea prezentată de manageri şi aştep­tă­rile acestor de peste şase luni. Prin urmare, este o oglindă a industriei, iar oglinda nu re­flec­tă în ultimele luni o imagine încântătoare.

De cinci luni activitatea industriei s-a oprit din creştere, potrivit Barometrului. Nici aş­tep­tările nu sunt grozave, acestea pră­bu­şindu-se aproape, după ce atinseseră un nivel maxim imediat după alegeri.

De altfel, datele INS arată că volumul producţiei industriale a crescut cu doar 2,3% (serie brută) în semestrul I, an/an. Spre com­paraţie, în semetrul I din 2014 creştea cu 9% an/an (serie brută). Aceleaşi date ale Sta­tisticii au indicat recent şi o frânare a creşterii eco­nomice. Economia a avansat, spre sur­priza tuturor, cu doar 0,1% în trimestrul al doilea faţă de trimestrul I. Dacă vorbim de in­dus­trie, avansul ei este însă copleşitor de im­portant pentru că face un sfert din PIB, faţă de o medie de 15% în UE.

Indicatorul (sau „Indexul de Difuziune“ care reprezintă jumătate din procentul celor care spun că situaţia este neschimbată, plus cei care raportează o creştere) pentru volu­mul total al producţiei, analizat de Baro­me­trul Industrial, a ajuns la 55 de puncte, de la 62 de puncte în luna martie, şi se apropie de con­tracţie (sub 50 de puncte). Or, spune pro­fesorul Petre Datculescu, directorul general al IRSOP, indicatorul de volum este cel mai sen­sibil la evoluţia economiei. În iulie, com­pa­niile care au raportat creşteri ale volu­mu­lui producţiei au fost cu 8 puncte pro­centuale mai puţine decât în luna iunie. Fir­mele care au raportat un nivel ne­schimbat al ac­ti­vităţii au crescut cu 16 punc­te procentuale.

Indicatorul pentru volumul comenzilor neexecutate a scăzut la 43 de puncte faţă de 47 de puncte în iunie şi 51 în mai, ceea ce arată că ritmul de intrare a comenzilor noi este scăzut, potrivit autorilor Barometrului. Mai mult, firmele s-ar putea confrunta cu un ex­ces de capacitate în raport cu cererea, lucru periculos pentru că poate conduce la scăderea preţurilor.

Indicatorul comenzilor pentru export a scăzut şi el la 59 de puncte în iulie, faţă de 62 în luna iunie.

Pe acest fond, indicatorul pentru chel­tuie­li­le de capital a atins nivelul cel mai scăzut (56 puncte) în decurs de douăsprezece luni, de când datează măsurătorile IRSOP / SNSPA. Principalul motiv al stagnării investiţiilor este, în opinia autorilor studiului, incertitudinea. În trimestrul 1, investiţiile nete în economie au crescut cu 8,5% an/an.

Potrivit profesorului Datculescu, redu­cerea volumului producţiei industriale arată că economia stagnează sau scade, iar în acest moment indicatorul pentru volumul pro­ducţiei nu arată o revenire a cererii şi o în­viorare a economiei, lucru subliniat şi de faptul că indicatorul pentru comenzi noi a rămas pe loc (57 în iulie faţă de 56 în iunie).

În privinţa aşteptărilor de peste şase luni, acestea au continuat să scadă. Sunt însă şi aşteptări optimiste.

„În iulie, procentul firmelor care prognozează o reducere viitoare a costurilor de producţie a crescut la 11% faţă de 6% în iunie, probabil în contextul aşteptărilor faţă de viitoarele măsuri fiscale. Creşte şi încrederea în export. Firmele care se aşteaptă la creşterea comenzilor pentru export în următoarele 6 luni a fost în iulie cu 6 puncte mai mare decât în iunie (47% faţă de 41%). În ansamblu, prognozele parţial rezervate, parţial optimiste arată că firmele se aşteaptă la evoluţii cu grad mare de incertitudine“, arată Barometrul Industrial.