Engleza pentru toţi/ de Ziarul de duminică

Autor: Ziarul de Duminica 17.09.2015

De ani buni, doi anglişti admirabili nu contenesc să publice traduceri, dicţionare, studii, colecţii întregi în limba engleză sau despre probleme legate de limba, literatura şi cultura engleză. Iată că acum, la Editura Integral, cei doi publică două cărţi pentru publicul larg.

 

Lidia VianuAdmiterea la Engleză

Admiterea la Engleză este un manual de predare a limbii engleze prin traducere. Se adresează elevilor, studenţilor care frecventează seminarii de curs practic de engleză (la facultăţi filologice şi nefilologice), dar şi tuturor celor care doresc să-şi formeze o bază gramaticală pentru conversaţie sau corespondenţă, să scrie şi să vorbească într-o engleză corectă. Manualul poate fi de folos şi vorbitorilor de limba engleză care doresc să înveţe limba română.

Volumul are la sfârşit o listă a verbelor şi adjectivelor cu prepoziţii obligatorii folosite în manual, precum şi o listă de verbe neregulate.

Cine foloseşte acest manual trebuie să corecteze fiecare propoziţie cu varianta din cheia exerciţiilor. Corectura trebuie făcută imediat după traducerea unei propoziţii, pentru a evita repetarea aceleiaşi greşeli de mai multe ori la rând, întrucât fiecare problemă de gramatică este tratată într-un număr variabil de propoziţii consecutive.

Cartea foloseşte liste de cuvinte. Este de dorit ca orice cuvânt necunoscut să fie căutat în dicţionar. Desigur, utilizatorul mai grăbit poate lăsa spaţii libere, pentru ca apoi să descopere rezolvarea în cheie. În cazul în care va traduce a doua oară acelaşi grup de propoziţii, cuvintele îi vor fi deja cunoscute.

Traducerile de texte literare adaptate oferă doar o variantă posibilă. Este de dorit sprijinul unui profesor care să explice sau să accepte şi alte variante corecte.

 

Lidia Vianu este profesor în cadrul Departamentului de Limbă şi Literatură Engleză al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Strǎine, Universitatea din Bucureşti, fiind specializată în literatură contemporană britanică şi traducerea textului literar contemporan. În 2005 a primit premiul bienal „Corneliu M. Popescu” pentru traducerea poeziei europene, acordat de Poetry Society Londra. Este membră în asociaţii naţionale şi internaţionale printre care Uniunea Scriitorilor, PEN România, ESSE (European Society for the Study of English), International James Joyce Foundation.

De asemenea, este director al Editurii online a Universitatii din Bucuresti – Contemporary Literature Press, si al revistei virtuale de traducere şi E-Learning Translation Café.

Împreuna cu C. George Sandulescu, este autoarea celor 123 volume ce alcatuiesc A Manual for the Advanced Study of James Joyce’s Finnegans Wake, si initiatoarea primului site dedicat „Recuperarii Anglisticii Românesti” (RAR).

C. George Săndulescu – Learn English Grammar. 440 Exercises!

Cele 440 exerciţii acoperă toată gramatica limbii engleze. Prima ediţie a acestei cărţi de exerciţii de gramatică a fost publicată de Editura Ştiinţifică din Bucureşti în 1964, într-un tiraj de 30.000 de exemplare. Exerciţiile de gramatică publicate în volumul de faţă se adresează unor cercuri largi de persoane care studiază limba engleză.

Exerciţiile de gramatică publicate în volumul de faţă se adresează unor cercuri largi de persoane care studiază limba engleză. Ele au drept scop consolidarea, sistematizarea şi lărgirea considerabilă a unor cunoştinţe de gramatică engleză dobândite printr-un studiu anterior; în consecinţă lucrarea solicită un minimum de cunoştinţe chiar şi atunci când e vorba de rezolvarea exerciţiilor elementare.

Este indicat ca rezolvarea exerciţiilor să se facă numai după o prealabilă familiarizare cu problema de gramatică respectivă.

Gruparea exerciţiilor pe probleme de gramatică urmăreşte tocmai uşurarea recapitulării şi aprofundării problemelor teoretice pe baza materialelor auxiliare.

Exerciţiile nu prezintă toate acelaşi grad de dificultate. Indicaţiile A, B, C (date pentru fiecare exerciţiu în parte) arată că se deosebesc trei categorii:

A: Elementar: exerciţii elementare.

B: Intermediar: exerciţii de dificultate medie.

C: Avansat: exerciţii mai dificile, care ridică probleme mai complicate sau de amănunt.

Cheia exerciţiilor de la sfârşitul cărţii conţine o bună parte din rezolvări. Nu au fost incluse în cheie exerciţiile de traducere în limba română, cât şi cele care oferă o multiplicitate de soluţii (de pildă, ,,Folosiţi următoarele cuvinte în propoziţii” sau ,,Construiţi propoziţii pentru...”). Subliniem totodată că în multe cazuri variantele date în cheie nu reprezintă singurele soluţii posibile. „Exerciţii de gramatică engleză de C. Sandulescu spune prof. dr. Lidia  Vianu este o carte care mă însoţeşte de cincizeci de ani. Atunci când a fost  publicată, mă pregăteam pentru examenul de admitere la Facultatea de Engleză (pe atunci o secţie, de fapt, a Facultăţii de Limbi Germanice). Epuizată la puţin timp după apariţie, a fost întotdeaun greu de găsit. Prima oară am împrumutat-o. Ţin minte şi acum: mi-a fost greu s-o mai dau înapoi. Există o fascinaţie a unor cărţi, a unor autori.

Am revenit la ea după absolvire, şase ani mai târziu. Abia atunci am avut un exemplar al meu. În 1964 am învăţat din ea elementele de bază ale limbii, educându-mi competitivitatea, cu imensă teamă că nu voi face faţă cerinţelor admiterii la Universitate. A doua oară, am refăcut drumul ca să învăţ cum să predau eu însămi o limbă străină.

Astăzi mă aflu la a treia întâlnire cu această carte. După ce Editura Ştiinţifică a scos 30.000 de exemplare, a solicitat o reeditare cam prin 1969, dar autorul nu mai se mai afla în ţară. Timp de foarte mulţi ani, cartea a circulat de la unul la altul, din mână în mână.

Este astăzi momentul ca ea să revină pe masa celor ce învaţă limba engleză în România.”

Născut în 1933, C. George Sandulescu urmează cursurile Facultăţii de Filologie, secţia engleză din Bucureşti. Obţine în continuare titlul de Master of Philosophy de la Universitatea din Leeds, iar apoi isi ia doctoratul de la Universitatea din Essex. Predă la Catedra de Engleză a Universităţii din Bucureşti până în 1969. După această dată, ţine cursuri la mai multe universităţi din lume şi se stabileşte in Principatul de Monaco, unde locuieşte şi în prezent.

S-a specializat in studiul operei scriitorului James Joyce si a scris două lucrari de referinţă despre Ulysses şi Finnegans Wake. A organizat el însuşi conferinţe mondiale despre Joyce în calitate de director şi întemeietor al Bibliotecii de limba engleză Princess Grace de pe lângă Palatul Princiar din  Monaco.

Pornind din România, unde s-a născut într-o familie îndeaproape înrudită cu filosoful Constantin Noica, este în prezent recunoscut ca specialist în relaţia dintre Limbă şi Literatură.