ANPC: Băncile nu afişează valoarea nominală a comisioanelor pentru că ar presupune modificări IT şi costuri

Autor: Liviu Popescu 28.09.2015

Băncile afişează în prezent co­mi­sioa­nele pentru tranzacţiile la banco­mate doar în valoare procentuală de­oarece afişarea în termeni nominali ar presupune costuri ma­jo­re deter­minate de modi­ficarea sistemelor in­for­ma­tice ale băncilor, care ar putea fi transferate ulte­rior către consu­matori, au ex­plicat la solicitarea ZF re­prezentanţii Auto­ri­tăţii Na­ţionale Pentru Protec­ţia Consu­matorului (ANPC).

„În momentul de faţă ordinul este implementat într-o formă care să nu implice costuri majore care ar pu­tea fi transferate către con­su­matori. Analizăm care este momentul opor­tun pentru a veni cu completări la ordin în aşa fel încât consumatorii să fie informaţi com­plet, corect şi precis asupra comisioa­nelor care li se percep.“

Băncile au fost obligate din luna martie a acestui an să afişeze pe ecra­ne­le bancomatelor mesaje privind co­misioanele percepute pentru tran­zac­ţiile cu car­durile, operaţiuni ca­re ge­nerează venituri de 50-60 de milioane de euro anual pentru bănci, potrivit unor calcule ZF.

Clienţii locali retrag anual circa 120 de mi­liar­de de lei (27 mld. euro) de la bancomatele băncilor, iar la un co­mi­sion mediu de 0,2% rezultă că in­stituţiile de credit încasează anual apro­ximativ 250 de milioane de lei (57 mil. euro).