Economia este sufocată de birocraţie dublată mai nou de o agresivitate sporită din partea autorităţilor de orice fel

Autor: Andreea Neferu 28.10.2015

Adrian Porfir, manager pe Europa de Sud-Est în cadrul Joris Ide, grupul care controlează producătorul de materiale de construcţii Megaprofil, spune că piaţa locală a construcţiilor a înregistrat o creştere anul acesta în ciuda faptului că actori de bază precum statul sau investitorii de portofoliu „au cam lipsit“.

„În general domeniul a fost spri­jinit de ceva creşteri punctuale pe segmente care s-au dovedit a fi capabile să mobilizeze surse de fi­nanţare, precum comerţul en-detail, agri­cultura şi rezi­den­­ţialul. Se simte din plin faptul că suntem încă în criză şi că problemele globale şi regionale sunt departe de a se fi rezolvat“, afirmă Porfir.

El adaugă că una dintre provocările din piaţa construcţiilor este legată de supra­capacitatea de producţie a jucă­torilor de profil, în timp ce printre opor­tunităţi Porfir menţionează noua legis­laţie din domeniul eficienţei energetice, dar şi faptul că în piaţă, clienţii au înce­put să înţeleagă că preţul mic nu aduce întotdeauna şi calitate.