Prodplastul lui Pogonaru a strâns 56 mil. lei pentru mallul Veranda de lângă Obor

Autor: Radu Bostan 07.12.2015

Prodplast Imobiliare (PPLI), companie listată pe Sibex şi controlată de Florin Pogonaru, a strâns circa 56 mil. lei de la acţionari printr-o majorare de capital cu scopul de a dez­volta centrul comercial Ve­ran­da în zona Obor din estul Bu­cureştiului.

În urma operaţiunii, cel mai mare acţionar al Prodplast Imo­bi­liare este Real Estate Asset, un ve­hi­cul de investiţii deţinut de SIF Mol­dova (SIF2), care are 31,42% din acţiuni.

Nord (NORD), o firmă holding controlată de Pogonaru, are 31,12% din titluri, aceasta par­ticipând la majorarea de capital cu banii dintr-o ope­raţiune similară derulată con­comitent pe Bursa de la Bucureşti, prin care a strâns aproape 14 milioane de lei.

Acţionarii Nord au avut opţiunea să subscrie direct sau să transforme în acţiuni un credit de aceeaşi valoare acordat com­paniei.

Real Estate Asset se numără şi printre acţionarii Nord.

Romanian Equity Partners, un fond de investiţii controlat de Po­gonaru în parteneriat cu grupul austriac Erste, şi-a mărit participaţia în urma majorării de capital şi acum deţine 25% din Prodplast Imobiliare, faţă de 20,32% ante­rior.

Prodplast Bu­cureşti (PPL), un pro­ducător de mase plas­tice pe al cărui teren va fi dezvoltat pro­iectul, deţine 10,46% din acţiuni. Prod­plast şi-a mutat fabrica de lângă Obor pe platforma Faur de la marginea ora­şului.

Acţionarii minoritari ai Prodplast Imobiliare au fost diluaţi de la o participaţie de 6,67% la 1,97%, arată un co­mu­nicat al companiei către bursa de la Sibiu.