O lege benefică: luaţi-le cât mai grabnic câinii ciobanilor!/ de Lucian Vasilescu

Autor: Lucian Vasilescu 18.12.2015

Salut cu nedisimulat entuziasm legea care limitează numărul câinilor care pot fi ţinuţi de ciobani la stâne. Este o lege înţeleaptă, era necesară şi este foarte bine gândită. Astfel, când este la şes, un cioban are dreptul să ţină un câine. Când urcă la deal, are voie la doi câini iar când ajunge la munte poate ţine trei. În sens invers, de la munte la şes, ciobanii trebuie să treacă de la trei la o singură potaie. Sunt sigur că normele de aplicare a legii vor stipula foarte clar înfiinţarea, pe traseele de transhumanţă, centre de „Rent-a-Dog”, astfel încât oierii să poată închiria, la urcare, în funţie de altitudinea la care se află, unul-doi câini pe care urmează să-i predea aceloraşi centre, unul câte unul, la coborâre.

Legea, însă, a stârnit nemulţumiri. Neîntemeiate, desigur. Ciobanii au venit la Bucureşti pentru a ne destabiliza democraţia şi a contesta legitimitatea înţeleptului nostru for legislativ.

Era de aşteptat să se întâmple aşa, deoarece această categorie socio-profesională are antecedente istorice şi legendare în a manifesta dispreţ faţă de actuala lege, cu mult timp înainte ca ea să fi fost promulgată.

Astfel, au fost înregistrate mărturii orale, de genul baladă, care probează dispreţul faţă de lege al oierilor. În „Mioriţa”, de pildă, unul dintre motivele pentru care ungureanul şi vrânceanul vor să-l mierlească pe moldovean este şi acesta: „C-are oi mai multe,/ Mândre şi cornute/ Şi cai învăţaţi/ Şi CÂINI mai bărbaţi.” Aşadar, ungureanul şi vrânceanul au băgat de seamă că moldoveanul ţinea mai mulţi câini decât îi va permite legea actuală şi au acţionat justificat şi benefic, în calitate de justiţiari „avant la lettre”.

Din aceeaşi „Mioriţă” aflăm că, nici sub ameninţarea morţii iminente, ciobanul moldovean nu şi-a băgat minţile în cap, nu a acceptat că „dura lex sed lex”, cum se spune pe la stână, şi a dovedit consecvenţă infracţională, cerând să fie înmormântat, după execuţie, „În dosul stânii/ Să-mi aud CÂNII”.

Având în vedere cele de mai sus, dincolo de faptul că, repet, salut apariţia acestei legi, mai solicit organelor în drept să deschidă o anchetă, fie şi post mortem, pe numele baciului moldovean din balada evocată, pe motiv de instigare la nerespectarea unei legi ce urma să fie adoptată peste câteva sute de ani şi pentru instigare la violenţa şi dezordinea socială generate de recenta descindere a ciobanilor la Bucureşti.

De asemenea, solicit şi adoptarea unui apendice la Legea oieritului, prin care să fie eliminate din aşa-zisa baladă cunoscută sub numele de „Mioriţa” pasajele ce pot aduce atingere legalităţii şi bunului mers al societăţii româneşti.