Condmag pierde dreptul de administrare proprie

Autor: Radu Bostan 21.12.2015

Gheorghe Călburean, acţionarul principal al con­structorului de conducte Condmag Braşov (COMI), a pier­dut controlul asupra afacerilor companiei aflate în insolvenţă, în urma unei contestaţii a administratorului judiciar, care a obţinut ridicarea dreptului de administrare proprie.

Călburean, care deţine mai mult de 45% din acţiunile Condmag prin intermediul firmei Dafora (DAFR), aflată la rân­dul său în insolvenţă, a fost ales administrator special la scurt timp după declararea insolvenţei constructorului de con­ducte, în iulie 2015. Legea insolvenţei prevede însă că de­bitorul îşi pierde dreptul de administrare dacă nu îşi declară în timp util intenţia de reorganizare.

„Ordonă ridicarea în parte a dreptului de administrare al de­bitoarei SC Condmag SA-în insolvenţă, în sensul că acti­vi­ta­tea operaţională/curentă, constând în încheierea de con­tracte în care debitoarea este parte în perioada de ob­servaţie, să fie efectuată numai de administratorul judiciar ROMINSOLV SPRL“, arată o hotărâre a Tribunalului Bra­şov. Firma de restructurare Rominsolv, care se ocupă şi de reor­ganizarea Oltchim, este condusă de avocatul Gheorghe Piperea.

„Dă dispoziţie tuturor băncilor la care societatea debitoare are disponibil în cont să nu dispună de sume fără acordul administratorului judiciar ROMINSOLV SPRL“, a mai decis instanţa la care se judecă insolvenţa Condmag.

Hotărârea instanţei braşovene în cazul constructorului de magistrale vine după ce tribunalul care judecă insolvenţa celeilalte firme a lui Călburean, Dafora, a decis înlocuirea administratorului judiciar după şase luni, în urma unei contestaţii depuse de creditori.

Cele două companii şi-au cerut singure insolvenţa în această vară, la distanţă de o lună între ele, din cauza datoriilor mari şi a crizei de pe piaţa petrolieră. Acţiunile Condmag şi Dafora s-au prăbuşit cu 50% în câteva săptămâni, până când au fost suspendate, iar capitalizarea cumulată celor două firme a rămas „îngheţată“ la puţin peste 10 milioane de lei.