Lucrători comerciali cu experienţă în fotbal sau oameni din cinematografie, numiţii statului în CA-urile din energie

Autor: Roxana Petrescu 22.12.2015

Ziarul Financiar continuă ana­liza consiliilor de administraţie ale com­paniilor controlate de stat în con­textul în care două dintre in­sti­tuţiile cu cele mai bogate portofolii, Ministerul Economiei şi Ministerul Energiei, au publicat recent lista fir­melor din subordine cu informaţii despre structura CA-urilor.

Dacă la Ministerul Economiei con­siliile de administraţie ale unor com­panii din apărare sau industria na­vală încă sunt popu­late de con­si­lieri din epoca Năstase, secretare din Cobadin sau specialişti în auto­cunoaştere, nici CA-urile din sub­ordinea Ministerului Energiei nu sunt ocolite de prezenţe „exotice.“

Spre exemplu, la Electrocentrale Grup printre administratori se nu­mă­ră un fost guvernator al re­zer­va­ţiei Delta Dunării.

Tot în consiliul de administraţie al Electrocentrale Grup se află şi Ioan Mihai Kogălni­cea­nu.

Potrivit declaraţiei sale de avere completată în iulie, anul acesta, Ko­găl­niceanu a fost consilier la Minis­terul Culturii, membru al consiliului de administraţie al Consiliului Na­ţional al Cinematografiei, insti­tuţie pe care a şi condus-o de altfel anul trecut.

O altă prezenţă care ridică sem­ne de întrebare este cea a lui Adrian Grigore Peiu în consiliul de ad­mi­nistraţie al  Societăţii Na­ţionale de Închideri de Mine Valea Jiului. 

Peiu a fost lucrător comercial în Urziceni şi secretar general la clubul de fotbal AFC Unirea Va­lahorum Urziceni.

De altfel, Adrian Grigore Peiu a şi urmat cursurile şcolii federale de antrenori, potrivit CV-ului său.