Bugetul agriculturii pierde aproape trei miliarde de lei în 2016 şi scade sub 3% din PIB

Autor: Bogdan Alecu 23.12.2015

Bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2016 a scăzut la 20,8 miliarde de lei sau 2,81% din Produsul Intern Brut (PIB) faţă de 23 de miliarde de lei şi 3,36% din PIB în acest an, potrivit datelor Ministerului. Mai mult, din buget, creşte contribuţia fondurilor europene din buget de la 5 miliade anul acesta la aproape 7,4 miliarde de lei anul viitor

Sursele de finanţare provin din: Bugetul de stat (5.347,1 milioane lei), Finanţarea Uniunii Europene – 7.839,0 milioane lei şi 449,5 milioane lei pentru finanţarea Programului Operaţional pentru Pescuit (POP) şi Programului Operaţional de Pescuit şi Afaceri Maritime(POPAM) plus  7.389,5 milioane lei pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, evidenţiată ca un venit în bugetul AFIR, împrumut angajat de MADR - 7.645,7 milioane lei destinat prefinanţării măsurilor de ajutor specific finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) la care se adaugă venituri proprii  - 0,650 milioane lei, provenite din taxa de scoatere din circuitul agricol al terenurilor.                                                               

Printre priorităţile bugetare ale MADR pentru anul 2016 se numără ajutoare acordate din Bugetul de Stat, din care: ajutoare naţionale tranzitorii acordate în sectorul zootehnic – 897,9 milioane lei, structurate astfel: 259 milioane lei la speciile ovine şi caprine; 638,9 milioane lei la specia bovine, din care 122,8 mil. lei pentru sectorul lapte şi 516 mil. lei pentru sectorul carne; subvenţionarea accizei la motorina utilizată în sectoarele vegetal şi zootehnic – pentru cheltuielile aferente trimestrelor IV din 2015, I, II şi III din 2016. – 338,8 milioane lei; ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, aferente anului agricol 2015 – 588,2 milioane lei; subvenţionarea ameliorării raselor de animale prin acordarea de ajutoare destinate acoperirii costurilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic – 25 milioane lei.

Contribuţia Bugetului de stat aferentă cofinanţării programelor de sprijinire a sectorului agricol, finanţate din fonduri europene: cofinanţarea de la bugetul de stat a fondurilor externe nerambursabile aferente PNDR 2007-2013, 2014-2020 şi POP 2007-2013 respectiv POPAM 2014-2020, precum şi a cheltuielilor neeligibile (TVA) – 1.704,6 milioane lei.

Contribuţia externă nerambursabilă a UE de sprijinire a sectorului agricol aferentă PNDR 2007-2013, 2014-2020 şi POP 2007-2013, respectiv POPAM 2014-2020 – în sumă de 15,5 mld lei (8.095,2 milioane lei Fondul European de Pescuit şi Fondul European de Garantare Agricolă plus  7.389,5 milioane lei Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală). 

Alte acţiuni finanţate de la bugetul de stat cu efecte asupra sectorului agricol, în ansamblu: cheltuielile pentru modernizarea infrastructurii de irigaţii - 135,8 milioane lei (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată prin Legea nr.269 din 6 noiembrie 2015); finanţarea programului de realizare a Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor – 20 milioane lei; finanţarea programelor de cercetare sectorială în domeniul agricol şi de funcţionare a institutelor de cercetare - 95,2 milioane lei; renta viageră aferentă cererilor depuse pentru terenurile concesionate/vândute până la sfârşitul anului 2009 – 70 milioane lei.