Adrian Vasilescu, BNR: Anul 27

Autor: Adrian Vasilescu 06.01.2016

Cea dintâi săptămână de lucru din noul an. Al 27-lea de după evenimentele din decembrie ’89. Partida 2016 a început.

Cum vom înainta în acest an? Varianta pesimistă nu e cu desăvârşire înlăturată. Există însă şi o altă variantă, cea optimistă, potrivit căreia începând din această săptămână, şi nu de săptămâna viitoare sau de luna viitoare, să ţintim sus, mai sus decât în 2015. Şi să ajungem sus. Dacă, în Istoria României, în momente cruciale, alte generaţii au putut, generaţiile României de astăzi de ce n-ar putea?...

Prin anii ’90, fiind în criză de identitate, tot căutam modele. Privirile clasei noastre politice se îndreptau când spre modelul suedez, când spre cel japonez. Fără să vadă că, pentru societatea românească şi pentru clasa ei politică, mai cu seamă, modelul cel mai bun, care să ni se potrivească într-adevăr, ni l-ar putea oferi propria noastră istorie. De fapt, acea secvenţă ce a durat 79 de ani, de la Unirea din 1859 şi până aproape de al doilea război mondial, în 1938, când fusese atins un vârf al dezvoltării economice. Fiindcă România, în acei 79 de ani, a făcut un salt cu adevărat remarcabil. Atunci, plecând de jos, societatea  românească a ţintit sus şi a ajuns sus.

Unirea de la 1859 o gândise şi o făurise o elită formată  în jurul unor personalităţi  care se întorseseră în ţară după strălucite studii în Occident. O elită călită în focul revoluţiilor de la 1848. Din rândurile ei, în neîncetată creştere, ieşiseră în evidenţă politicieni iluştri, de fapt se afirmase o întreagă  clasă politică dominată  de ideea unui mare proiect al  României moderne. Un proiect desăvârşit în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea şi în anii interbelici.

Tot din rândurile acelei elite pragmatice se ridicaseră noii întreprinzători, oameni cu simţul onoarei şi cu responsabilitate profesională, ce reprezentau o garanţie atât pentru beneficiari, cât şi pentru furnizori. A contracta cu ei era o certitudine de îndeplinire corectă, în cele mai bune condiţii, a obligaţiilor asumate. Noua clasă de întreprinzători a pus bazele unui alt tip de climat al afacerilor, necunoscut până atunci la noi, manifestând o grijă ieşită din comun pentru calitatea muncii. La un moment dat, de la proiectantul podului de la Cernavodă, o capodoperă a vremii, până la lustragiul din Gara de Nord, care avea el ambiţia să-şi vadă clientul privindu-se ca într-o oglindă în pantofii lăcuiţi de el, onoarea muncii era o realitate larg răspândită în România.

Un mediu politic, economic şi social dominat de şcoli bune, de societăţi de dezbateri şi, cu deosebire, de personalităţi strălucite, iată explicaţia firească a naşterii şi dezvoltării acelei preocupări vibrante pentru ridicarea ţării. Iar o dovadă că autorii proiectului României moderne au ţintit numai sus o constituie ctitorirea unor clădiri reprezentative, cum sunt Palatul Băncii Naţionale, Palatul de Justiţie, Palatul CEC-ului, Ateneul Român şi multe altele, care să fascineze ochii privitorilor şi, totodată, să dea expresie rolului istoric al noului stat modern.

Iată datele tabloului. Paradigma acelor vremuri. De multe ori, în istoria de mii de ani a lumii noastre, nenumărate popoare au reuşit să vadă bine înainte pentru că au ştiut să privească şi înapoi. Cercetându-şi rădăcinile.

Ca să ne schimbăm noi, să schimbăm ţara, să schimbăm felul nostru de a trăi, să ajungem la un nivel de bunăstare compatibil cu modelul începutului veacului XXI… avem nevoie şi de o altă comparaţie. Cu lumea în care trăim. Iar comparaţia cu lumea nu înseamnă nicidecum o simplă punere la încercare a orgoliilor. Pentru că noi nu ne întrecem cu ţările avansate într-o simplă competiţie de onoare. Noi facem comerţ cu aceste ţări. Şi, importând sau exportând, punem în relaţie directă economia noastră cu economiile lor. Sau: performanţele lor cu performanţele noastre; standardul lor de viaţă în raport cu al nostru. Diferenţele nu ne pot fi indiferente.