Două din trei locuinţe se încălzesc cu lemne, dar se fac planuri pentru exportul gazului din Marea Neagră în Austria

Autor: Roxana Petrescu 11.01.2016

O casă are de aşteptat jumătate de an pentru a fi conectată la reţeaua de gaze. Accesul la utilităţi este un indicator care plasează România pe ultimele locuri din lume.În timp ce deja se lucrează la rute de export pentru gazul din Marea Neagră, două din trei lo­cuinţe din România se încălzesc sau îşi pre­pară mân­carea la butelie sau la foc cu lemne. Practic, nu­mai 3 milioane de locuinţe din cele aproape 8,5 din România sunt conectate la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale. În oraşe cheie, cum este cazul Constanţei, doar una din cinci locuinţe este racordată la reţeaua de ga­ze.

În timp ce lemnele ard şi buteliile se schimbă, anul tre­cut consumul de gaze a scăzut cu aproape 10%, astfel că la nivelul anului 2015 s-a consumat cu aproa­pe 34% mai puţin decât în 2008. Mai mult, au­to­rită­ţi­le locale întârzie să pună pe masă un plan pen­tru uti­li­zarea gazelor din Marea Neagră, dar în schimb se lu­crea­ză intens la proiecte de conducte pen­tru a-l trimite în Austria. „Vă precizăm că nu­mărul clienţilor casnici ra­cor­daţi la reţeaua de dis­tri­buţie a gazelor naturale în oc­tombrie 2015 este de 3,27 de milioane, cu men­ţiunea că numărul acesto­ra re­prezintă puncte de con­sum“, au declarat repre­zen­tan­ţii Autorităţii Na­ţionale de Re­gle­mentare în do­me­niul Energiei. Potrivit recen­să­mântului din 2011, în România sunt circa 8,5 mil. locuinţe. Potrivit date­lor disponibile, o casă are de aş­tep­tat ju­mătate de an pen­tru a fi conectată la reţeaua de ga­ze. De altfel, ac­ce­sul la utilităţi este un indicator care plasează Ro­mâ­nia pe ultimele locuri din lume, în com­pania unor ţări pre­cum Nigeria, Cambodgia sau Pa­kistan. Cu toa­te aces­tea, distribuitorii de gaze pro­mit că în ur­mă­torii cinci ani vor merge cu un ritm de cir­ca 100 de kilo­me­tri de noi conducte pe an, adică exact ca până acum.