Cât contează poliţele RCA pentru brokerii de asigurări: de la 14% la peste 90% din afaceri

Autor: Anelis Baciu 13.01.2016
Poliţele auto obligatorii (RCA), prin­cipala sursă de venituri pentru piaţa lo­cală de asigurări, generează în me­die apro­ximativ jumătate din afa­ce­rile bro­kerilor de asigurări, însă în unele situaţii RCA-ul ajunge să fie „stâlpul“ de bază al com­paniei şi să re­pre­zin­te mai bine de 90% din afa­ceri, arată cal­culele ZF pe ba­za da­te­lor Auto­rităţii de Su­pra­ve­ghere Fi­nanciară (ASF).
 
Daw Management, com­panie care a inter­me­diat asigurări în valoare de 137 mil. lei în perioada ianuarie-septembrie 2015, este brokerul cel mai mai de­pendent de vân­zările RCA, din mo­ment ce 93% din afacerile to­tale, echi­valentul a 127 mil. lei, vin din poliţele auto obli­ga­torii. Interesul Daw Ma­nage­ment pen­tru poli­ţe­le RCA este re­mar­cat şi pe site-ul pro­priu unde cen­tral este pro­mo­vată o apli­caţie care promite că „în câteva mi­nute“ găseşte cel mai ief­tin RCA. O ast­fel de stra­tegie de pro­mo­vare a celor mai ief­ti­ne po­liţe se contrazice practic cu rolul de consultant fi­nan­ciar cu care brokerii vor să se identifice.