Mişcare fulgerătoare a noului şef al grupului austriac: OMV aduce un neamţ la Petrom să se ocupe de producţia de petrol şi gaze a României

Autor: Roxana Petrescu 14.01.2016

Grupul austriac OMV, acţio­narul ma­joritar al Petrom, a făcut o schim­ba­re fulge­ră­toare în cadrul firmei ro­mâ­neşti, în­lo­cu­in­du-l îna­in­te de terminarea man­datului pe Gabriel Selischi, 49 de ani, cel care era responsabil de produc­ţia de petrol şi gaze. Austriecii au trimis la Bucureşti un neamţ care a mai lucrat în Petrom.

Este cea de-a doua mişcare făcută la nivelul directoratului Petrom în mai pu­ţin de un an de zile, după plecarea din primăvara anului trecut a lui Cristian Secoşan, fostul responsabil pe gaze şi energie al companiei.

Practic, Selischi era unul dintre cei mai importanţi oameni din industria de pro­fil la nivel naţional, în contextul în care din funcţia de la Petrom controla aproa­pe în totalitate producţia de pe­trol a României şi jumătate din cea de ga­ze na­turale. Tot Selischi superviza pro­­iectul de explorare şi producţie pe care Petrom îl are în derulare în Marea Neagră, cel mai curajos pariu din istoria com­paniei. Acum, managerul român a fost propus pen­tru funcţia de vice­preşedinte senior res­ponsabil pentru con­ducerea activită­ţi­lor grupului OMV din zona Austral­asia, zonă care are însă o contribuţie re­du­să la producţia gru­pului OMV. Pe­trom de exemplu con­tribuie cu aproape 60% la producţia totală a grupului austriac.

Noul CEO al OMV, neamţul Rai­ner Seele, un prieten al şefului Gaz­prom, companie cu care OMV poartă ne­gocieri privind un schimb de active care ar putea viza şi România, conform dis­cuţiilor din piaţă, îi mulţumeşte per­sonal lui Selischi pentru rezultatele din mandatul său, dar îi oferă ca alternativă o funcţie care aproape nu contează în ecuaţia explorării şi producţiei la nivel de grup. Mandatul lui Selischi ar fi trebuit să se termine în aprilie 2019.

„Îi mulţumim lui Gabriel Selischi pen­tru eforturile sale care au contribuit la obţinerea unor rezultate bune de că­tre divizia de Upstream, din care men­ţio­nez creşterea producţiei anuale de hi­drocarburi în România după mulţi ani de declin, precum şi progresele înre­gis­trate în explorarea perimetrului Nep­tun Deep“, spune Rainer Seele, care este şi preşedin­tele consiliului de su­praveghere al Petrom, forul care su­per­vizează conducerea execu­tivă a companiei.

Mariana Gheorghe, directorul ge­ne­ral al Petrom, spune: „Faptul că Ga­briel Selischi a fost propus pentru a con­du­ce operaţiunile Upstream din zona Australasia la nivelul întregului grup OMV este încă o confirmare a valorii spe­cialiştilor români din domeniul de pe­trol şi gaze.“  Gabriel Selischi nu a făcut niciun comentariu.

Plecarea lui Selischi vine într-unul din­tre cele mai dificile momente pen­tru Petrom. Din cauza prăbuşirii pre­ţu­lui petrolului de la 115 dolari la 30 de do­­lari, rezultatele com­paniei sunt în corzi, la fel politica de investiţii, lucru care are un impact direct asupra pro­duc­ţiei. După primele nouă luni ale anu­lui tre­cut, afacerile Petrom deja scă­­zuseră cu 16%, iar profitul net pier­duse 60% din valoarea din 2014.

Acţiunile Petrom îşi continuau ieri scă­­derea pe bursă. În ultimul an, com­pa­­­­nia a pierdut 1,5 mld. euro din valoare.