România este în top 10 al ţărilor europene cu cele mai mici rapoarte credite/depozite, existând potenţial de creditare

Autor: Claudia Medrega 26.01.2016

România se plasa anul trecut în primele 10 ţări europene cu cele mai mici rapoarte credi­te/de­pozite, ocupând locul şapte, ceea ce indică faptul că exis­tă potenţial de creditare, economiile pla­sate de populaţie şi companii la bănci fiind în continuare mai mari decât volumul cre­ditelor acordate.

Sistemul bancar autohton avea după pri­mele nouă luni de anul trecut un raport cre­di­te/depozite de circa 92,7% comparativ cu niveluri de 120-130% în perioada de boom economic şi explozie a creditării.

Rata credite/depozite în România era la sfârşitul lunii septembrie mai mică decât nivelurile din Ungaria, Polonia, Slovacia, dar peste ratele din Bulgaria sau Cehia, potrivit unor statistici publicate de Comi­te­tul Euro­pean pentru Risc Sistemic. La polul opus, Dane­marca şi Suedia au rapoarte credi­te/de­pozite de peste 200%.

La nivelul UE, mai puţin de jumătate din­tre ţări au rata credite/depozite sub 100%.

Raportul credite/depozite a devenit sub­uni­tar în România în vara anului 2014, pen­tru prima dată din 2007. Iar până în septem­brie 2015 creditele nu au reuşit să depă­şeas­că depozitele. Totuşi, raportul cre­dite/de­po­zite a crescut în primele nouă luni din 2015 faţă de sfârşitul anului 2014, când acesta coborâse spre 90%, ca urmare a dezgheţării vânzărilor de credite şi a plafonării ritmului de creştere al depozitelor.