Unul dintre cei mai puternici oameni din energie din Europa: România este a treia cea mai mare piaţă pentru noi, vrem să creştem aici

Autor: Roxana Petrescu 28.01.2016

Gerard Mestrallet, direc­to­­rul general executiv (CEO) al Engie, unul dintre cele mai mari grupuri de utilităţi din lume, cu afaceri de 75 de miliarde de euro în 2014, spune că Ro­mâ­nia este una dintre pie­ţele-che­ie în care com­pania vrea să se dezvolte.

România este a treia cea mai mare piaţă în func­ţie de numărul de con­su­ma­tori, după Franţa şi Belgia.

„Vrem să ne creştem prezenţa în Ro­mânia, vom continua investiţiile aici, iar eficienţa energetică este un su­­biect major pentru că este mult loc pen­­tru transformări“, a declarat Mestrallet.

Şeful Engie este la prima vizită în Bu­cureşti, în contextul în care grupul fran­cez a intrat pe piaţa locală în 2005, după ce a cumpărat pachetul ma­­jo­ritar de acţiuni de la fostul Distri­gaz Sud, companie care ali­men­­­tea­ză cu gaze sudul ţării, inclusiv Capitala.

În acest moment, busi­nessul fran­ce­zilor în Ro­mânia este de peste un mi­liard de euro. Mestrallet a mai pre­cizat că în ciuda schim­bărilor pro­fun­de prin care trece sectorul ener­­­ge­tic, Ro­mânia rămâ­ne o pia­ţă-cheie pen­tru grup, doar că planurile de dez­vol­tare de­pind şi de rapiditatea cu care au­torităţile locale vor con­tura o stra­te­gie pentru sectorul energetic.

Citiţi în ziarul de mâine un interviu cu Gerard Mestrallet