Contabilitate în partidă simplă sau dublă?

Autor: Adelina Mihai 28.01.2016

Consultanţii care prestează servicii prin contracte de tip PFA îşi pot gestiona activitatea la fel ca firmele.Consultanţii, avocaţii, contabilii, auditorii, programatorii sau comercianţii care obţin venituri din activităţi independente pot opta, începând cu anul trecut, să îşi ţină evidenţa contabilă asemenea unor întreprinderi.

„Anul 2015 a adus schimbări importante pentru persoanele fizice autorizate ale căror venituri sunt determinate în sistem real prin modificarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 care prevede opţiunea de a conduce evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă şi nu doar în partidă sim­plă cum eram obiş­nu­iţi“, a explicat Alina Constandache, accounting partner în cadrul firmei de audit şi consultanţă fiscală BDO România.

Cu alte cuvinte, în­cepând din 2015, PFA-urile al căror venit net anual este determinat în sistem real (fie că e vorba despre cele obligate prin lege, în funcţie de activitatea pe care o desfăşoară - cum e cazul profesiilor liberale (avocaţi), fie că sunt cele care au optat pentru acest sistem real - cum e cazul comercianţilor sau al programatorilor ce realizează un venit brut anual mai mic de 100.000 euro) pot opta să îşi ţină contabilitatea în „partidă dublă“, lucru care nu era permis până în prezent.

Nu pot opta pentru contabilitatea în „partidă dublă“ PFA-urile impuse pe baza normelor de venit stabilite local, cum poate fi cazul taximetriştilor.

„Măsura permite PFA-urilor să îşi ţină evidenţele contabile într-un mod similar cu SRL-urile, însă din punct de vedere fiscal nu există nicio diferenţă. Contabilitatea în partidă dublă permite, de exemplu, ca achiziţia unui laptop să se facă prin înregistrarea unor datorii care urmează să fie plătite ulterior. Avantajul unui astfel de sistem este că managerul - persoana fizică autorizată - poate avea o evidenţă mai clară a bunurilor deţinute, a creanţelor şi a datoriilor, respectiv a veniturilor şi a cheltuielilor şi poate vedea pe baza evidenţei contabile, de exemplu, ce creanţe are de încasat în relaţia cu clienţii săi. Dezavantajul este că presupune un efort birocratic mai mare decât contabilitatea în partidă simplă“, a  mai spus Alina Constandache.

Ea a mai spus că noul Cod fiscal valabil cu 1 ianuarie 2016 păstrează prevederile aplicabile începând cu 1 ianuarie 2015 privind obligaţia completării Registrului de Evidenţă fiscală atât de către contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real, cât şi pentru cei care determină venitul net pe baza normelor de venit. „În acest sens, aşteptăm cu interes ordinul ministrului finanţelor publice pentru aprobarea modelului şi conţi­nutului acestui Registru“.

 

Cei care au şi contracte de muncă, şi PFA-uri sunt obligaţi să cotizeze la pensie

O modificare cu impact semnificativ pentru persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente o reprezintă obligativitatea de a plăti contribuţia la asigurările sociale (CAS) de 10,5% chiar dacă sunt asigurate în sistemul public de pensii ca urmare a statutului de salariat.

„Pentru anul 2016, indiferent de modul de determinare a venitului net, în sistem real sau pe baza normelor de venit, persoanele impozabile care în anul 2015 au obţinut venituri medii lunare peste plafonul minim de 938 lei, representând 35% din câştigul salarial mediu brut aferent 2016, au obligaţia depunerii formularului 600 până pe data de 31 ianuarie 2016 şi efectuării plăţilor anticipate a contribţiei la asigurările sociale. Baza lunară de calcul pentru această contribuţie este plafonată la 5 salarii medii brute pe economie, adică 13.405 lei. Este important de menţionat că prin plata cotei individuale de 10,5% se asigură o treime din stagiul de cotizare pentru pensie, existând şi optiunea de a achita cota integrală pentru condiţii normale de muncă de 26,3% care asigură un stagiu complet“, a mai spus Alina Constandache. Ea a mai spus că o măsură favorabilă pentru PFA-uri o reprezintă plafonarea bazei lunare de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut începand cu data de 1 Ianuarie 2017.

„Sperăm însă că această prevedere nu va suferi modificări în perioada următoare“, a mai spus partenerul BDO.

 

Ce obligaţii sunt la contabilitatea în partidă simplă sau dublă:

Potrivit unui ordin al ministerului de finanţe (170/2015), persoanele fizice autorizate ale căror venituri sunt determinate în sistem real au posibilitatea să conducă evidenţa contabilă:

a) în partidă simplă (pe bază de încasări şi plăţi)

- aplicând noile reglementări contabile pentru contabilitatea în partidă simplă în vigoare de la 01.03.2015;

- registre obligatorii: Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (înregistrare cronologică a tuturor sumelor încasate şi plătite, atât în numerar, cât şi prin conturi bancare) şi Registrul-Inventar.

b) în partidă dublă, pe principiul contabilităţii de angajamente:

- aplicând reglementările contabile conform OMFP 1802/2014 (similar societăţilor), cu menţiunea că vor întocmi evidenţa contabilă până la nivel de balanţă de verificare, fără a întocmi situaţii financiare anuale.

- registre obligatorii: Registrul Jurnal şi Registrul Inventar, documente reglementate începând cu 01.01.2016 prin Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

 

Observaţii:

Se poate opta pentru o evidenţă contabilă în partidă dublă: de la înfiinţare, în cazul PFA-urilor înfiinţate după data de 01.03.2015; de la 01.01.2016, în cazul PFA-urilor înfiinţate anterior 01.03.2015 şi care şi-au manifestat opţiunea până la 31.12.2015.

În ambele cazuri (partidă dublă/partidă simplă) există obligeţia de a efectua inventarierea anuală a activelor şi datoriilor. Din punct de vedere fiscal, indiferent de opţiunea aleasă privind sistemul de contabilitate, venitul net anual va fi calculat conform prevederilor Codului Fiscal, prin completarea Registrului de evidenţă fiscală, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri.

Spre exemplu, în cazul unui PFA cu un venit lunar de 3.000 lei şi cheltuieli de deductibile lunare de 1.000 lei, va datora: CAS (10,5%): (3.000 – 1.000) * 10,5% - 210 lei; CASS (5,5%): (3.000 – 1.000) * 5,5% - 110 lei  şi Impozit pe venit (16%): (3.000 – 1.000 – 210 - 110) * 16% - 269 lei.