AIPC: Consolidarea de la SIF2 deschide o cutie a Pandorei

Autor: Roxana Pricop 03.02.2016

Asociaţia Investitorilor pe Piaţa de Capital (AIPC) atrage atenţia că există riscul ca şi alte companii listate la bursă să urmeze exemplu SIF Moldova (SIF2) şi să facă consolidarea acţiunilor la va­loa­rea nominală şi nu la preţul din piaţă.

„Departe de privirile publicului, pe o piaţă puţin vizibilă (ATS-ul Sibex), un emitent (Confecţii Vaslui SA) porneşte o operaţiune iden­tică de expropriere. Întâm­plător sau nu, conţinutul convo­ca­torului adunării ge­nerale se aseamănă izbitor cu cel de la SIF 2. Emi­tentul este chiar mai cu­rajos: dacă SIF2 con­soli­dează doar 25 de acţiuni vechi, Con­fecţii Vaslui consoli­dează chiar 10.000 acţiuni vechi într-una nouă“, a spus Laviniu-Dumitru Beze, preşe­dintele AIPC.

Pe 13 ianuarie, acţionarii SIF Mol­dova au aprobat în Adunarea Ge­nerală Ex­traordinară consolidarea valorii no­mi­nale a unei acţiuni de la 0,1 lei la

2,5 lei, concomitent cu reducerea numă­ru­lui total de acţiuni. Prezenţa la AGEA a fost de 30,67% din acţionarii cu drept de vot, iar decizia a fost apro­bată cu o ma­joritate de 99%. Capitalul so­cial de 103,8 mil. lei este împărţit în pre­zent la 1,038 miliarde de acţiuni, iar după consolidare va fi împărţit la 41,5 mi­l. titluri, pentru fiecare ac­ţiune nouă urmând să fie consolidate 25 de titluri.

Acţionarii au aprobat procedura de con­solidare a valorii nominale, cu acor­darea dreptului tuturor acţionarilor de a opta pentru întregirea numărului de acţiuni până la completarea unei ac­ţiuni consolidate prin aport în numerar sau restituire de aport la capitalul social. Restituirea aportului la capitalul social ar urma să se facă la valoare nominală de 0,1 lei/titlu faţă de un preţ al acţiunii SIF2 de 0,7 lei pe bursă.

AIPC s-a opus acestei proceduri, declarând că are loc o expropriere a acţionarilor.

„Dacă operaţiunea de consolidare (expropriere) de la SIF2 primeşte apro­barea ASF, se deschide o cutie a Pan­dorei (a se citi, a ilegalităţii). (...) Vom vedea multe foste «rasdace» rămase pe ATS-uri făcând acest lucru“, a spus preşedintele AIPC.