Patru poli de business din Capitală sunt şantiere pentru birouri în care vor lucra 24.000 de oameni

Autori: Alina-Elena Vasiliu , Bogdan Alecu 22.02.2016

Zona Floreasca-Barbu Văcărescu, unde sunt grupate în prezent aproape 15% din birourile din Capitală, este cel mai mare „şantier“ pentru proiecte de birouri în acest an, în timp ce competiţia cea mai serioasă vine din capătul celălalt al Capitalei, pe bulevardul Timişoara, unde israelienii de la AFI şi grupul Anchor vor pune la bătaie aproape 80.000 mp de spaţii moderne de birouri.

„Zona Floreasca - Barbu Vă­cărescu a atras aten­ţia dezvoltatorilor, ur­mând ca aici mai mult de 120.000 mp de bi­rouri să fie fina­lizaţi în 2016, o treime din livrările anunţate pentru acest an. Printre cele mai mari pro­iecte, se numără Bucharest One (Global­worth), Oregon Park (Port­land), Green Court Building C (Skan­ska) şi Gara Herăstrău (Global­worth)“, spune An­drei Drosu, research & con­sul­tancy în cadrul companiei de con­sultanţă JLL.

ZF a identificat patru poli de birouri în piaţa de real-estate, iar datele fur­ni­zate de JLL la solicitarea ZF arată că în cele patru zone vor fi livraţi în acest an în jur de 220.000 mp de birouri, care pot susţine crearea a 24.000 de noi locuri de muncă. Stocul total de spaţii de bi­rou­ri din Capitală a urcat la 2,3 milioane de metri pătraţi în 2015, după ce apro­xi­mativ 65.000 de metri pătraţi au fost li­vraţi anul trecut. „Dacă dezvol­ta­torii îşi menţin planurile anunţate, în 2016 ne aş­tep­tăm ca aproximativ 360.000 de metri pătraţi să fie finalizaţi“, spune Andrei Drosu.

Zona Floreasca-Barbu Văcărescu a de­venit în ultimii ani cel mai important pol de birouri din Capitală, cu un stoc ce ajunsese la finalul anului trecut la 315.000 de metri pătraţi şi care ar urma să se extindă cu o treime pe baza pla­nurilor anunţate deja de dezvol­tatori. Metroul şi infrastructura din zonă nu sunt însă adaptate la zecile mii de anga­jaţi care formează adevărate cozi la pri­mele ore ale dimineaţii pentru a ieşi la staţia de metrou Aurel Vlaicu.

„Aglomeraţia de pe Barbu Văcă­rescu nu îngrijorează deoarece Bu­cu­reş­tiul per total este un oraş aglo­merat şi nu este mai rău decât în alte zone. Ră­mâne de văzut ce se va întâm­pla pe partea de infrastructură în viitor. Pe zona Gara Herăstrău s-au făcut îm­bu­nă­tăţiri. Sunt zone mai aglo­merate, altele mai puţin aglo­merate, iar aceste pro­bleme vor fi şi pe viitor, ca în orice me­tro­polă“, a spus Aurelia Luca, ma­naging director al Skan­ska Property Ro­mânia, care a con­s­truit şi vândut două proiecte Green Court, iar acum îl pregăteşte pe al treilea. „Companiile vor să fie într-o anumită zonă deoarece acea zonă aduce un plus businessului lor. Pentru unele companii businessul este aici, în Barbu Văcărescu.

Spre exemplu aici multe companii vor să aibă sediul central, în timp ce în zona de Vest vor mai mult cele care caută birouri pentru backoffice“, a subliniat Aurelia Luca.

Pentru Bulevardul Timişoara din vestul Capitalei se aşteaptă finalizarea a aproximativ 80.000 de metri pătraţi în acest an, din proiectele Metropol, ridicat de Anchor Grup, şi AFI Park 4&5, dezvoltate de AFI Europe. În plus, se lucrează la reconversia a 10.000 de metri pătraţi din mallul Plaza România în birouri. Potrivit calculelor ZF, apro­xi­mativ o cincime din suprafaţa totală a complexului Plaza România va deveni, astfel, spaţiu destinat birourilor.

„Pentru zona de Vest dacă vor fi sau nu aceleaşi probleme legate de infra­structură depinde mult de dezvoltarea zonei şi de implicarea primăriei. Dar, densitatea de clădiri de birouri din nord este mai compactă în comparaţie cu proiectele din vest unde sunt mai aerisite“, crede Aurelia Luca. Skanska a cumpărat un teren şi în zona de vest, o parte din fosta platformă Pumac, situată chiar la gura de metrou de la Politeh­nică, unde vor fi dezvoltate birouri.

De altfel un nou pol în domeniul office se conturează în zona Orhideea-Pasajul Basarab, unde există în prezent doar 56.000 de metri pătraţi de birouri, fără niciun proiect predat anul trecut. „O singură clădire este anunţată a fi li­vrată în 2016 – primul imobil din faza a treia a Sema Park (14.000 de metri pă­traţi), însă mai multe proiecte sunt în dife­rite faze de dezvoltare. Astfel, în 2017-2018, stocul ar putea să se tri­pleze“, anunţă Andrei Drosu de la JLL.

Ca valoare medie a chiriilor, cam­pioană este Piaţa Victoriei, unde pre­ţul este cuprins între 16 şi 18,5 euro/metru pătrat. În Floreasca-Barbu Vă­cărescu, chiria este de 14,5-16 euro/metru pătrat/lună, iar pentru Bulevardul Timişoara şi în zona Orhideea valorile sunt la egalitate – 14-15 euro/metru pătrat/lună.

În Piaţa Victoriei stocul a rămas constant în ultimii ani, din cauza lipsei terenurilor disponibile capabile să susţină proiecte de mari dimensiuni. În 2016, în această zonă, vor fi livrate două clădiri – The Landmark, dezvoltată de Proiect Bucureşti, şi Aviatorilor 8, a sudafricanilor de la NEPI.

Andrei Drosu consideră că livrarea unor noi clădiri de birouri în zona Orhideea-Basarab nu va influenţa foarte mult preţul mediu al chiriei pentru Bucureşti, de 18,5 euro/metru pătrat/lună, acesta raportându-se la clădirile prime, cele mai performante. Valoarea pentru Capitală este printre cele mai mici din Europa Centrală şi de Est.

Livrarea noilor proiecte în 2016 aduce şi noi locuri de muncă, cele mai multe fiind în zona Floreasca, unde, la un algoritm de 10 metri pătraţi pentru fiecare angajat, vor exista 12.000 de angajaţi. În cele patru zone identificate de ZF s-ar putea muta în acest an în jur de 24.000 de angajaţi, în timp ce stocul total estimat pentru Capitală ar putea duce la crearea sau relocarea a 36.000 de locuri de muncă.