Strategia energetică a statului: Uraniul românesc, înlocuit cu cel canadian la Cernavodă

Autor: Roxana Petrescu 26.02.2016

Compania Naţională a Ura­niului (CNU) rămâne fără singurul client pen­tru uraniul scos de la mina din Crucea (Suceava) după ce Nu­cle­ar­elec­trica a preferat să cum­pere com­bus­tibil ca­nadian, balanţa fiind în­cli­nată de preţul mai bun oferit de străini.

Deşi din punctul de vedere al con­trolului cos­tu­rilor decizia este jus­­tifi­cată, Nu­clear­electrica spu­nând că CNU a de­cis deodată să majoreze cu 76% preţul pe tona de pulbere de uraniu, din punct de vedere strategic menţine­rea acestei decizii ar putea duce la dis­tru­gerea lanţului nuclear, una dintre pu­ţinele industrii inte­gra­te pe vertical pe care o mai are Româ­nia. Ambele com­panii fac parte din portofoliul Mi­nisterului Energiei.

Într-o postare pe pagina perso­nală de Facebook, fostul preşedinte Traian Bă­sescu îi cere pre­mierului Dacian Cio­loş să opreas­că această ac­ţiune pe ca­re o ca­racterizează ca fiind o „ticăloşie“.

„Nu am dubii că preţul ca­na­die­ni­lor este mai bun. Problema este că pre­­ţul va fi mai bun doar până când Ro­mâ­nia nu va mai produce com­bus­ti­bil nuclear. Pe urmă, va veni de­pen­den­ţa de cana­dieni sau, de ce nu, de ruşi“, a scris Băsescu.

Într-o inter­ven­ţie la ZF Power Sum­mit, eveniment or­ganizat de ZF în pe­rioada 22-23 februarie, Daniela Lulache, direc­to­rul general al Nu­cle­ar­­electrica, spunea că de­cizia a fost luată strict pe cri­terii economice.