Începe lupta pentru 9 milioane de clienţi. Care sunt capcanele care apar odată cu deschiderea pieţei de energie pentru populaţie: ”Preţ, condiţiile de renegociere, nivelul penalităţilor contractuale sau clauze abuzive”

Autor: Roxana Petrescu 06.03.2016
Furnizori privaţi de energie şi companii cu alt obiect de activitate au început de anul acesta să ia cu asalt piaţa consumatorilor casnici de electricitate, acesta fiind de altfel ultimul segment care va ieşi în curând de sub protecţia preţurilor reglementate. În principiu, deschiderea pieţei ar trebui la un moment dat să aducă beneficii pentru utilizator, dar mai întâi libertatea câştigată vine la pachet cu anumite capcane. La ce trebuie să fie atenţi consumatorii care vor să-şi schimbe furnizorul clasic de energie electrică după ani întregi de „captivitate“?
 
„Odată cu liberalizarea accelerată a pieţei de energie electrică, o serie de furnizori concurenţiali au început să oferteze şi clienţii casnici din anumite zone, în vederea intrării în eligibilitate. Dar aici sunt de menţionat şi o serie de „capcane“ pentru clienţii casnici, potrivit unor semnale concrete primite din piaţă“, spune Silvia Vlăsceanu, directorul ge­neral al ACUE - Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie.
 
Spre exemplu, RCS & RDS, opera­to­rul telecom controlat de omul de afaceri Zoltan Teszari, încearcă să fisureze monopolul italienilor de la Enel pe piaţa furnizării de energie către clienţii casnici din regiunea Muntenia Sud, lansând pri­mele oferte în acest domeniu.
 
RCS & RDS promite facturi cu 10% mai mici, potrivit calculelor ZF, în încer­ca­rea de a-şi găsi locul într-o zonă cu mai bine de 1,1 milioane de clienţi. Oferta este vala­bilă însă numai până pe 31 martie, clientul neavând nicio garanţie pri­vind modul în care îi vor varia costurile după acest moment.
 
Mai mult, odată ce un consumator alege să treacă în piaţa liberă a energiei, el nu mai poate reveni la ta­rifele reglementate de care mai bene­ficiază până în 2017. RCS & RDS nu pre­ciz­­ează ce se întâmplă cu factura după data de 31 martie.
 
Totodată, compania nu in­clude anumite costuri în factură, dar, la fel, nu precizează ce se întâmplă după data de valabilitate a ofertei.
 
 
Atenţie la...
 
„Principalele capcane cu care s-ar putea confrunta consumatorii se referă la preţ, condiţiile de renegociere, nivelul penalităţilor contractuale, clauze abuzive la reziliere, complexitatea ofertei şi al­tele“, spune Monica Cojo­caru, partener în cadrul casei de avocatură Schoenherr şi Asociaţii SCA.
 
Concret, Silvia Vlăsceanu spune că anumite firme promovează oferte de preţ în care se prezintă ca avantaj al schimbării furnizorului inexistenţa obli­gaţiei de plată a taxelor radio şi TV.
 
„Aceste informaţii false sunt de na­tură să inducă în eroare clienţii actua­lilor furnizori de ultimă instanţă“, pre­ci­zează reprezentanta ACUE.
 
 
Complexitatea facturii, bucuria furnizorilor
 
În contextul în care din factura finală pe care o plăteşte fiecare client casnic doar o treime reprezintă energia pură, res­tul fiind o colecţie destul de com­plicată de taxe, anumiţi furnizori care vor un loc pe această nouă piaţă pot specula chiar acest lucru.
 
Un exemplu sunt chiar certificatele verzi pe care fiecare consumator de ener­gie din România le plăteşte în scopul sus­ţinerii producţiei de energie rege­nerabilă.
 
„Deoarece există furnizori în piaţa con­curenţială care promovează schim­barea furnizorului de ultimă instanţă pre­zentând ca avantaj al schimbării eli­mi­narea „supracosturilor aferente cer­ti­fi­ca­te­lor verzi“, practicate de către furnizorii de ultimă instanţă, clientii casnici trebuie să stie că obligaţia facturării de certificate verzi aferente energiei furnizate se aplică tuturor furnizorilor din piaţă“, mai spune Silvia Vlăsceanu.
 
Dar certificatele verzi nu sunt sin­gu­rele taxe care rotunjesc factura la energie.
 
„În primul rând, preţul ar putea con­ţine costuri ascunse: comisioane sau taxe care nu sunt explicate în ofertă, fiind „mas­cate“ în contract. De asemenea, preţul oferit ar putea să nu conţină taxe „legale“, cum ar fi taxa radio-TV, costul certificatelor verzi aferente, bonusul de cogenerare, care se aplică obligatoriu şi nu pot beneficia de scutiri, cu anumite excepţii definite restrâns în lege. Un alt element care necesită atenţie este mecan­simul de calculare a preţului: furnizorul ar putea să ofere un preţ foarte competitiv pentru o perioadă limitată, având dreptul să renegocieze după expirarea acesteia, fără a garanta un plafon al preţului“, explică Monica Cojo­caru. Avocata mai subliniază anumite aspecte.
 
„Consumatorul trebuie să fie atent şi la condiţiile de re-negociere sau mo­di­fi­care a clauzelor contractuale, la pe­na­li­tăţile stabilite, cât şi la eventuale clauze abuzive privind rezilierea contractului. Exemple de clauze abuzive ar putea fi: im­posibilitatea schimbării furnizorului, achitarea unei taxe în cazul schimbării furnizorului, posibilitatea furnizorului de a denunţa unilateral contractul. Nu în ultimul rând, consumatorul trebuie să aibă în vedere faptul că ar putea exista furnizori neserioşi, care nu pot asigura continuitatea serviciului, şi oferte de produse complexe, care nu sunt explicate consumatorului sau care nu sunt sub controlul consumatorului (eg hedging)“, mai precizează Monica Cojocaru.
 
 
Nu există cale de întoarcere
 
În contextul în care după analiza acestor detalii, decizia consumatorului casnic este de a merge mai departe cu schimbarea furnizorului de energie, acesta mai trebuie să mai ştie un lucru.
 
„Potrivit prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale Nr. 123/2012, consumatorii casnici care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, nu mai pot reveni la tarifele reglementate“, spune Irina Moinescu, partener al ţuca Zbârcea & Asociaţii.
 
În linii mari, în prezent o parte din energia consumată lunar de către un consumator casnic (40% - n.red.) este livrată de furnizori la un preţ reglementat stabilit de ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei) care este mai mic decât cel din piaţă. Acest lucru este posibil prin faptul că în acest coş reglementat intră numai producătorii ieftini de energie, respectiv Nuclearelectrica şi Hidroelectrica, la preţuri stabilite de ANRE. Odată făcuă trecerea la statutul de consumator eligibil prin schimbarea furnizorului tradiţional de energie, clientul casnic renunţă la această protecţie a tarifelor reglementate iar decizia este definitivă.
 
„Principalul risc este imposibilitatea de a reveni la statutul de consumator reglementat. Consumatorul „captiv“ (care beneficia de preţ şi condiţii contractuale reglementate) va trebui să evalueze această decizie cu atenţie, pentru că odată făcută schimbarea, va dobândi calitatea de consumator eligibil, nemaiputând să revină la statutul de „captiv“. În funcţie de cantitatea consumată istoric, consumatorul va aprecia în ce măsură schimbarea furnizorului şi dobândirea calităţii de „eligibil“ îi va aduce un beneficiu economic“, spune Monica Cojocaru precizând că principalul avantaj al statului de consumator captiv este chiar protecţia reglementării de care poate beneficia până la finalul anului 2017.
 
„Calitatea de consumator „captiv“ aduce cu sine o oarecare protecţie, contractul încheiat cu furnizorul fiind reglementat, în sensul că respectă un format standard aprobat de reglementator. Preţul este de asemenea reglementat şi nu este influenţat de toate fluctuaţiile pieţei. Consumatorul nu trebuie să facă niciun efort să compare oferte, să negocieze preţul etc., pur şi simplu ia ce i se dă cu credinţa că este protejat de stat“, spune Monica Cojocaru.
 
 
Câteva mii de curajoşi
 
Pe de altă parte, statutul de consumator eligibil vine la pachet cu avantajele sale.
 
„În cazul trecerii la statutul de eligibil, consumatorul are posibilitatea să aleagă o ofertă care să se potrivească stilului de viaţă, să negocieze preţul contractual. În plus, competiţia între furnizori îi va obliga pe aceştia să fie mai atenţi la nevoile clientului, să fie mai prompţi în a prelua şi rezolva solicitările, pe scurt să desfăşoare un client management mai bun“, mai spune reprezentanta Schoenherr.
 
Ceea ce mai trebuie să ştie consumatorii este faptul că niciunul dintre furnizorii care încearcă acum să-şi găsească un loc pe segmentul casnic nu va beneficia de tarifele reglementate la achiziţia de energie ca în cazul celor opt furnizori tradiţionali.
 
„Furnizorii care intră pe această piaţă nu au acces la coşul reglementat, deoarece ei intră direct în sectorul „eligibil“. Scopul este ca segmentul reglementat să fie eliminat treptat, iar piaţa concurenţială să devină regula. Preţurile reglementate vor fi menţinute, ca excepţie, doar pentru consumatorii vulnerabili, cu situaţii sociale dificile“, subliniază Monica Cojocaru.
 
Cert este că până acum liberalizarea liberalizarea pieţei pentru consumatorul casnic nu a produs mişcări majore, dar este adevărat că procesul nu este încă finalizat. Silvia Vlăsceanu spune că din semnalele primite până în acest moment se poate vorbi de câteva mii de clienţi casnici care şi-au schimbat furnizorul. Raportat la o piaţă de 9 milioane de consumatori, cifra nu reprezintă nimic, dar atenţia de care se bucură sectorul poate fi un indiciu că acest lucru se va schimba în perioada următoare.
 
 
Care sunt capcanele care vin cu noile oferte de furnizare a energiei
 
Excluderea unor taxe obligatorii cum ar fi taxa radio şi TV, plata certificatelor verzi sau a bonusului de cogenerare. Acestea sunt taxe obligatorii pe care orice furnizor trebuie să le includă în factură.
 
Taxele impuse odată cu schimbarea furnizorului de energie.
 
Perioada de menţinere a preţului din ofertă. Ideal este ca furnizorul să-şi asume menţinerea preţului pe cel puţin un an.
 
Taxele impuse odată cu schimbarea furnizorului de energie.
 
Posibilitatea furnizorului de a denunţa unilateral contractul.
 
Solicitatea din partea furnizorului privind plata în avans a energiei urmată de falimentul companiei respective.
 
Clauze nejustificate de modificare a preţului.
 
Termene de plată mai strânse şi penalizări.