O antreprenoare din Capitală ţinteşte afaceri de 100.000 de euro din vânzarea vinului spumant

Autor: Mihaela Pascari 14.03.2016

Ruxandra Silaghe (41 de ani) din Bucureşti s-a decis să facă primii paşi în antreprenoriat în urmă cu circa şase ani, când a fon­dat ma­ga­zinul on­line Co­menzi -Sam­pa­nie, care comer­cia­lizează vinuri spu­mante, dar şi alte pro­duse din acelaşi seg­ment. Fon­da­toa­rea a in­ves­tit 2.500 de euro, iar în pre­zent ţin­teş­te vân­zări de 100.000 de euro.

„La momentul lan­sării firmei am observat că piaţa online, dar şi re­tailul clasic ofereau un sor­timent relativ res­trâns în do­me­niul bău­turilor spu­man­te. Foarte multe produse nu se găseau decât în câteva maga­zine spe­cia­lizate şi am dorit să creăm un loc care să poată oferi un sortiment cât mai variat din aceste produse“, spune Ru­xandra Sila­ghi, acţionar în cadrul fir­mei Key Account Tra­ding (firma care ad­mi­nistrează ma­ga­zinul online Comenzi - Sam­panie).

Fondatoarea a investit 2.500 de euro în platforma tehnică şi în configurarea acesteia, iar primele comenzi au venit după prima lună de funcţionare a maga­zinului. „Ulterior, am constatat că cererea pentru vinurile spumante era mică şi magazinul nu aco­pe­rea costurile de operare doar din vânzarea spuman­telor, astfel am lărgit sortimentul adău­gând şi vinuri.“

Magazinul Ru­xan­drei Silaghe li­vrea­ză în toată ţara vi­nuri spu­man­te din ţară, dar şi aduse din Ita­lia, Franţa, Ar­gen­tina, Mol­dova, Un­garia şi alte ţări. Pre­ţu­rile unei sticle de şampanie variază de la 25 de lei la 775 de lei. Cea mai mare co­man­dă pe care a primit-o firma a fost de 550 de lei. „Anul acesta, ur­mă­rim creş­terea vân­ză­rilor prin inter­me­diul ma­ga­zinului on­line deja existent şi con­tinuăm să ne uităm după o locaţie care să aducă sens busi­nessu­lui nostru.“

Compania care operează maga­zinul, Key Account Tra­ding, ţinteşte pentru anul acesta o cifră de afaceri de peste 100.000 de euro după ce în 2014 a avut vânzări de aproape 60.000 de euro, potrivit datelor de la Ministerul Finan­ţelor.

Piaţa de comerţ electronic este estimată la circa 1,1 miliarde de euro, conform datelor din 2014, fiind ultimele date dispo­ni­bile, însă această valoare repre­zintă doar zona de retail, comer­ţul online în zona de B2B (bu­si­ness-to-business) având o dimensiune de aproximativ 10 miliarde de euro.