Practic Bucureşti, unul dintre cei mai mari proprietari de spaţii comerciale stradale din Capitală: „Tendinţa ultimilor ani a fost de reducere a suprafeţei solicitate de un potenţial chiriaş spre 50-120 mp“

Autor: Roxana Pricop 15.03.2016
Dezvoltatorul imobiliar Practic Bu­cureşti (simbol bursier PRBU), controlat de omul de afaceri Radu Dimofte, se aşteaptă la o încetinire a potenţialului de creştere pe piaţa spaţiilor comerciale stradale din Ca­pitală, seg­ment unde este printre cei mai mari jucători cu un portofoliu de 40.000 de metri pătraţi, mi­zând pe diversificarea activi­tăţii pe seg­men­tul spaţiilor de birouri.
 
„Societatea deţine spaţiile comerciale si­tuate la parterul blocurilor de locuinţe, spaţii pla­sate atât de-a lungul principalelor străzi şi bu­le­varde din sectoarele 5 şi 6 ale Bu­cureş­tiu­lui, cât şi pe străzi secundare din sec­torul 6 (60,7% din totalul suprafeţei deţinute de com­pa­nie). Acestora li se adaugă spaţii de birouri de clasa B situate în sectoarele 1 şi 2 din Bu­cu­reşti (23% din totalul suprafeţei deţinute de so­cie­tate). Suprafaţa medie a unui spaţiu co­mer­cial variază între 120 şi o mie de metri pă­traţi, dar tendinţa ultimilor ani a fost de re­du­cere a suprafeţei solicitate de un potenţial chi­riaş spre 50-120 de metri pătraţi“, potrivit ra­por­tului anual de acti­vitate emis de Practic Bucureşti. Mega Image şi Profi sunt principalii chiriaşi ai spaţiilor comerciale stradale deţinute de Practic Bucureşti, ocupând fiecare circa 10% din totalul suprafeţelor.