Legea antifumat. Ce prevede şi cum arată în forma finală

Ziarul Financiar 15.03.2016

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. – Legea nr. 349/2002 prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435/21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 1. – Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun, prin inscripţionarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei, informarea consumatorilor cu privire la produsele din tutun pe care urmează să le achiziţioneze, prin indicarea în produsele finale a conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, prin unele măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele din tutun, având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare de efectele dăunătoare fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor şi asigurerea unui nivel adecvat al calităţii vieţii populaţiei din România, prin interzicerea completă a fumatului în spaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, ale institţiilor şi unităţilor de învăţământ de stat şi private, în unităţile sanitare de stat şi private, precum şi prin interzicerea completă fumatului în spaţiile publice închise.

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(1) Se interzice complet fumatul în spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii, cu excepţia celulelor pentru deţinuţi din penitenciarele de maximă siguranţă.”

3. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

4. La articolul 3, alineatul (2¹) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2¹) Persoanele responsabile din instituţiile menţionate conform art. 2, lit. m) şi n) vor elabora şi vor pune în aplicare regulamente interne prin care este interzis complet fumatul în incinta instituţiei, prin marcarea cu indicatoare: - Fumatul interzis – sau folosirea semnului international, respectiv ţigareta barată de o linie transversală.”

5. La articolul 3, alineatul (3), se modifică şi va avea următorul cuprins: „Fumatul este interzis complet în baruri, cluburi, discoteci, cafenele, restaurante şi în alte unităţi de alimentaţie publică.”

6. La articolul 3, alineatele (4) şi (4¹) se abrogă.

7. La articolul 3, alineatul (7¹) se modifică şi va avea următorul cuprins: „Se interzice comercializarea produselor din tutun în spitale şi unităţi de învăţământ.”

8. La articolul 3, după alineatul (7¹) se introduce un nou alineat, alin.(7²), cu următorul cuprins: „(7²) Se interzice comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun la o distanţă mai mică de 250 metri faţă de orice punct de acces în spitale şi unităţi de învăţământ.”

9. La articolul 10, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „a) persoanele fizice care nu respectă prevederile art. 3, alin. (1), (1¹), (5), (5²), (6¹), (7¹) şi (7²) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 500 la 2.500 lei şi confiscarea produselor din tutun găsite în unitatea economică la momentul constatării contravenţiei; b) persoanele juridice care nu respectă prevederile art. 3, alin. (1), (1¹), (5), (5²), (6¹), (7¹) şi (7²) şi ale art. 4 alin. (2) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 2.500 la 10.000 lei şi confiscarea produselor din tutun găsite în unitatea economică la momentul constatării. Constatarea repetată a contravenţiilor la aceeaşi persoană juridică, va duce la suspendarea autorizaţiei de funcţionare pentru o perioadă de 3 luni pentru unitatea economică în care a fost constatată contravenţia.

10. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins: ”(2) Sumele provenite din amenzile contravenţionale prevăzute la lit. a) şi b) ale alin. (1) se fac venit la bugetul asigurărilor sociale şi se virează către bugetul Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate.”

11. Articolul 14¹ se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 14¹. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele cu atribuţii de control ale Ministerului Sănătăţii Publice, Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Afacerilor Interne, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Sesizarea cu privire la contravenţiile prevăzute de prezenta lege, se poate realiza şi prin intermediul numărului de urgenţă 112. Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 01.01.2016 Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76, alin. (2) din Constituţia României, republicată.