UniCredit a raporat pentru 2015 operaţiuni de factoring de 886 mil. euro, un volum record

Autor: Liviu Popescu 18.03.2016
UniCredit Bank, un jucător de top cinci din sistemul bancar, a raportat pentru anul 2015 un volum al opera­ţiu­nilor de factoring de 886 mil. euro, în creş­tere cu o treime faţă de anul prece­dent. Operaţiunile de facto­ring intern au reprezentat 77% din to­ta­lul cre­an­ţe­lor gestionate.
 
Piaţa de factoring, pe care activează bănci şi com­panii spe­cializate în scon­ta­rea şi admi­nis­tra­rea de fac­turi comer­ciale, a cres­cut în 2015 la apro­xi­mativ 3,7 mld. euro, cu 950 mil. euro mai mult fa­ţă de volum atins în anul precedent. Creş­te­rea în ter­meni no­mi­nali a fost de 35%, cel mai mare avans înre­gis­trat din 2011 până acum, po­tri­vit Aso­cia­ţiei Ro­mâne de Factoring (ARF).
 
UniCredit menţio­nea­ză că seg­men­tele care au contribuit sem­nificativ la re­zultatul record al băncii au fost me­ta­le, chimicale, apă şi reciclare (23% din total, cu o creştere de 55% faţă de 2014), autovehicule, utilaje şi echi­pa­men­te (cu o pondere de 11,5%), agri­cul­tură, pescuit şi produse alimentare (cu o pondere de 10%).