Soldul creditării de retail în lei s-a majorat în unele judeţe chiar şi cu 50% în 12 luni. La valută, scăderi pe linie

Autor: Liviu Popescu 29.03.2016

Soldul creditelor în lei s-a majorat cu 56% în judeţul Timiş, 50% în Cluj şi 40% în Iaşi. La valută, scăderi pe linie în ultimul an, chiar şi de -19%.

Cluj, Timiş şi Constanţa, unele dintre cele mai dez­vol­tate judeţe din Ro­mâ­nia având în vedere ni­velul Produsului Intern Brut pe locuitor, ocupă podiumul celor mai mari solduri ale creditelor de retail în lei, dar şi în valută (în aceeaşi ordine ie­rarhică). La polul opus se poziţio­nează judeţele Giurgiu, Covasna şi Harghita.

Creditarea în lei a apăsat serios pe­da­la de acceleraţie în unele judeţe ale ţării, cum ar fi cele cu perspective econo­mi­ce con­turate pe termen mediu (Cluj, Timiş) şi a avansat în februarie 2016 faţă de fe­bru­a­rie 2015 chiar şi cu 50%. Spre com­pa­raţie, avansul credi­tării totale de retail pe sistem bancar a fost în februarie de 33%.

Astfel, în judeţul Cluj, cel mai cre­di­tat judeţ al ţării din cele 41 de judeţe (ana­liza ZF nu a inclus Capi­talaĂIlfov), popu­laţia avea la finele lu­nii februarie un sold de credite în mo­nedă naţională de 2,7 mld. lei (echi­va­lentul a 610 mil. euro), în creştere cu 50% faţă de aceeaşi pe­rioadă din 2015, potrivit datelor agre­ga­te de BNR. Pe partea de creditare în valută, clujenii au accesat cu 14% mai puţin, soldul coborând la finele lunii februarie la 3 mld. lei.