SIF Transilvania anulează jumătate din candidaturile pentru un nou consiliu de supraveghere şi scoate votul cumulativ

Autor: Roxana Pricop 04.04.2016
SIF Transilvania (SIF3) a anun­­­ţat vineri pe bursă că şase per­soane şi-au depus candidaturile pentru alegerea prin metoda vo­tului cu­mulativ în funcţia de mem­bru al consi­liului de supra­ve­ghere în cadrul adunării din 28 aprilie.

Dintre cei şase candidaţi, Constantin Frăţilă, acţionar cu care Mihai Fercală, conducătorul SIF3, este în conflict deschis de mai mulţi ani, alături de Gabriela Alexe, apro­piată a lui Constantin Frăţilă, şi Radu Toia, fost membru în con­ducerea SIF Transilvania şi actual membru în con­siliul Bursei de Valori Bucureşti, au fost declaraţi de conducerea SIF-ului că nu îndeplinesc criteriile eligi­bi­litate stabilite de regulamentul ASF nu­mărul 14/2015 şi de proce­durile inter­ne în aplicarea acestui regu­lament.

Respectivul regulament stabileşte că conducerea unei entităţi regle­mentate de ASF trebuie să se asigure că o persoană propusă pentru a deţine o funcţie cheie deţine experienţă sufi­cientă, nu are antecedente judiciare şi nici nu a fost sancţionat anterior. De asemenea, conducerea trebuie să ia în calcul dacă există indicii rezonabile privind afilierea respectivei candi­daturi la un anumit grup de interese sau riscul de a fi supusă unor influenţe nejustificate din exteriorul entităţii, situaţii care ar putea să îi afecteze corectitudinea, independenţa sau imparţialitatea deciziilor.

Constantin Frăţilă, printre cei mai mari acţionari persoane fizice ai SIF3, ală­turi de Gabriela Alexe şi Radu Toia s-au numărat printre acţionarii care au solicitat anul trecut convo­ca­rea unei adunări generale a acţio­na­rilor (AGA) pentru demiterea con­du­cerii, acuzând-o de management de­fec­tuos. Conducerea SIF3 a obţinut în instanţă revocarea convocării AGA.

Astfel, trei candidaturi au rămas valide pentru consiliul de supra­ve­ghere al SIF3. Cea a lui Adrian Vascu, fost preşedinte al asociaţiei evalua­torilor – ANEVAR, cea a lui Răzvan Rusu, fost director de investiţii la socie­tatea de administrare Certinvest, şi cea a lui Cristian Micu, membru în con­siliul Bursei de Valori Bucureşti. 

SIF Transilvania a mai anunţat că ac­tualii membri ai consiliului de su­pra­veghere au optat să nu îşi valorifice dreptul de a candida pentru un nou consiliu, astfel că conducerea SIF-ului susţine că în AGA din 28 aprilie nu se va alege un nou con­siliu prin metoda votului cumulativ, pro­­pu­nere intro­dusă pe ordinea de zi a AGA la insis­tenţele ASF şi ca urmare a propunerii unui grup de acţio­nari ce de­ţin circa 5% din capita­lul SIF-ului.

Spre comparaţie de votul „clasic“, prin procedura votului cumulativ un acţionar are mai multe voturi pe care le poate împărţi, conform preferinţelor, între candidaţi. Votul cumulativ dă şanse şi acţionarilor cu participaţii mai mici să aibă un cuvânt de spus la alegerea conducătorilor. Numărul de voturi pe care le are un acţionar se obţine prin înmulţirea participării la capital cu numărul de locuri în consiliul de supraveghere sau de administrare.